Kunsten i
Center for Sundhed

I Center for Sundhed møder man kunst med det samme. Bevæger man sig rundt i huset, vil man opdage flere kunstværker i venteområder og på gange. Håbet er, at kunstværkerne kan give anledning til samtaler, nærvær og omtanke - eller til irritation, uenighed, nye oplevelser og fællesskab.

Kunst er sundt

Winnie Munk, leder af både Center for Sundhed samt Sundhedsfremme og Forebyggelse i Holstebro:

"Kunst og mennesker supplerer hinanden godt, og kunst understøtter menneskers trivsel. Derfor har det selvfølgelig også været vigtigt at få kunsten ind her i Center for Sundhed, hvor mange mennesker færdes og mødes i forskellige faser af deres liv".

Center for Sundhed

Et signal

Statens Kunstfond og Holstebro Kommune har givet tilskud til et stedspecifikt kunstprojekt, som er skabt af kunstneren Pernille With Madsen.

Hun har gjort gulvarealet i foyeren til ét stort kunstværk. Desuden har hun inddraget vægarealet med et langt billedtæppe og et lodret kunstværk, der bl.a. er belagt med bladguld.

Statens Kunstfond har desuden udvalgt et større antal kunstværker, der på hver deres måde er med til at signalere ro, harmoni, professionalisme og kvalitet – og sende et signal til borgerne om, at de er i sikre og trygge hænder uanset ærinde i huset.

Vores kunst