Indsatser og søgning vedr. ungdomsuddannelser

 • Print
 • Forstør tekst

Børn, unge og familie

Sidst opdateret 02. marts 2023
af Peter Høgsberg Sara Gehr

Sammenhængende plan for indsatser relateret til elevernes valg af ungdomsuddannelse.

§5 i lov om kommunal ungeindsats for unge under 25 år.

Holstebro Kommune stiller uddannelsesvejledning til rådighed for alle elever i 8.-10. klasse på folkeskoler, friskoler og private grundskoler. Alle elever vil gentagne gange møde deres lokale uddannelsesvejleder i undervisningen på skolen.  

Eleverne vil gennem afpassede oplæg og øvelser blive grundigt orienteret om uddannelsesparathed, uddannelsesveje og karrierelæring, valg af ungdomsuddannelse, herunder uddannelsessystemets opbygning og muligheder samt arbejdsmarkedets indretning og fremtidige kompetencebehov.  

Alle elever i 8. klasse deltager i introduktionsforløb til ungdomsuddannelserne og får mulighed for frivillig brobygning i 9. klasse. Alle elever i 10. klasse skal deltage i brobygning til ungdomsuddannelse.  

Uddannelsesvejleder deltager endvidere på forældremøder og kan deltage i skole/hjem-samtaler efter ønske fra elev, forældre, skole eller uddannelsesvejleder. Alle elever og forældre kan tage kontakt til uddannelsesvejleder og få individuel vejledning om uddannelsesparathed, uddannelsesplan, adgangskrav og tilmelding til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet efter 9. eller 10. klasse. Uddannelsesvejledningen har sammen med skolens indsats særlig fokus på elever, der endnu ikke har opnået uddannelsesparathed til ønsket uddannelse eller som endnu ikke er afklaret til at foretage valg af ungdomsuddannelse.

Vejlednings- og skoleindsatsen i Holstebro Kommune sker i et tæt samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutioner, virksomheder og det omkringliggende samfund, således at vejlednings- og undervisningsaktiviteter kan kædes sammen og integreres i skoleundervisningens fag og emner.

Søgetal til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse.

Jf. lov om kommunal ungeindsats for unge under 25 år

I 2020 er søgningen til uddannelser og aktiviteter med 1. prioritet følgende:

 • Erhvervsuddannelser                                  19,5 %
  (EUD og EUX)   
 • Gymnasiale uddannelser                            73,2 %
  (HHX, HHX, STX, HF og IB)
 • Forberedende grunduddannelse                1,6 %
  (FGU)   
 • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse   1,8 %
  (STU)
 • Øvrige                                                               3,9 %
  (ophold i udland, arbejde, høj- og frie fagskoler og anden opfyldelse af aktivpligten)

Måltallet for søgningen til erhvervsuddannelser i Holstebro Kommune er 25% i 2020 og 30% i 2025.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 02. marts 2023 af Peter HøgsbergSara Gehr