Grundlovsceremoni

Fra 2019 er tildelingen af dansk statsborgerskab også betinget af, at ansøgeren deltager i en grundlovsceremoni, og her blandt andet skriver under på at ville overholde grundloven.

Holstebro Kommune

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere og kommunerne har ansvaret for at afholde ceremonien to gange om året.

Dato for næste Grundlovsceremoni bliver oplyst når loven er trådt i kraft.

Siden bliver opdateret når ny dato er tilgængelig.

Dannebrog

Det skal du medbringe

Til ceremonien skal du medbringe gyldig legitimation med billede.

Gyldig legitimation er en af de tre nedennævnte:

  1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Meget vigtigt:

at du rettidigt har indsendt en tro og loveerklæring om eventuelle strafbare forhold til ministeriet. Hvis du ikke har gjort dette, kan du risikere, at du ikke kan få lov at deltage i ceremonien.