Grundlovsceremoni

Fra 2019 er tildelingen af dansk statsborgerskab også betinget af, at ansøgeren deltager i en grundlovsceremoni, og her blandt andet skriver under på at ville overholde grundloven.

Holstebro Kommune

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere og kommunerne har ansvaret for at afholde ceremonien to gange om året.

Grundlovsceremoni 2023

Grundlovsceremoni bliver torsdag den 22. juni 2023 Kl 16.00 og torsdag den 5. oktober 2023 kl. 15.30.

Senest tilmeldingsfrist er den 5 juni 2023 til ceremonien den 22 juni 2023.

Se nærmere på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

 

Dannebrog

Den første Grundlovsceremoni i Holstebro foregik torsdag den 20. februar 2020 i Byrådssalen på Holstebro Rådhus.

Der er blevet afholdt Grundlovsceremoni på følgende datoer i Holstebro Kommune: 

  • Torsdag den 1. oktober 2020
  • Torsdag den 11. marts 2021
  • Torsdag den 30. september 2021
  • Torsdag den 3. marts 2022
  • Torsdag den 22. september 2022

Det skal du medbringe

Til ceremonien skal du medbringe gyldig legitimation med billede.

Gyldig legitimation er en af de tre nedennævnte:

  1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside