Grundlovsceremoni

Fra 2019 er tildelingen af dansk statsborgerskab også betinget af, at ansøgeren deltager i en grundlovsceremoni, og her blandt andet skriver under på at ville overholde grundloven.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere og kommunerne har ansvaret for at afholde ceremonien to gange om året.

Den første Grundlovsceremoni i Holstebro vil foregå torsdag den 20. februar 2020 kl. 15.30 i Byrådssalen på Holstebro Rådhus.

Seneste frist for tilmelding er den 31. januar 2020.

Tilmeld dig til grundlovsceremonien her

Billede af hus i Ejsing

 

Det skal du medbringe

Til ceremonien skal du medbringe den "Blanket til afgivelse af erklæring" som Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt til dig.
Desuden skal du medbringe legitimation med billede. Gyldig legitimation er en af de tre nedennævnte:

  1.  opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

keyboard_arrow_up