Grundlovsceremoni

Fra 2019 er tildelingen af dansk statsborgerskab også betinget af, at ansøgeren deltager i en grundlovsceremoni, og her blandt andet skriver under på at ville overholde grundloven.

Holstebro Kommune

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere og kommunerne har ansvaret for at afholde ceremonien to gange om året.

Den første Grundlovsceremoni i Holstebro foregik torsdag den 20. februar 2020 i Byrådssalen på Holstebro Rådhus.

Næste grundlovsceremoni er planlagt til torsdag den 1. oktober 2020 kl. 15:30.

Tilmeld dig her

Dannebrog

 

Det skal du medbringe

Til ceremonien skal du medbringe den "Blanket til afgivelse af erklæring" som Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt til dig.
Desuden skal du medbringe legitimation med billede. Gyldig legitimation er en af de tre nedennævnte:

  1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

keyboard_arrow_up