Tilskud til Leder- og instruktør uddannelse

Sådan søger du

Ansøg om tilskud for de kurser, der er gennemført i det forudgående kalenderår senest 1. april året efter.

Klik her under for at logge på Foreningsportalen og ansøge om Leder- og instruktørtilskud.

Ansøg om tilskud

Retningslinjer:

  • Tilskud ydes inden for den vedtagne ramme af Udvalget for Kultur og Fritid.
  • Kurset skal afvikles i Danmark.

Kursusafgift:

  • Der ydes tilskud til max 90% af de samlede udgifter.
  • Der ydes ikke tilskud til transportudgifter.
  • Tilskud kan højst udgøre 90% af de samlede nettoudgifter pr. kursus, idet eventuelle tilskud fra anden side fradrages inden det kommunale tilskud beregnes.
  • Det tilskudsberettigede beløb kan maksimalt beløbe sig til 3.000 kr. pr. person pr. år.

NB: Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 27. oktober 2015 besluttet at der fra og med den 1. august 2015 at ændre betingelserne for tilskud,. Det betyder, at der ikke længere gives tilskud til leder- og instruktøruddannelse - herunder unglederuddannelse - som foregår i skoleregi.