Genoptræning efter sygehuskontakt 

Formålet med træning er, at støtte dig i at øge dit funktionsniveau med en målrettet træningsindsats. 

Hvem kan få træning?

Det er sygehusets læger, der vurderer, om du har behov for genoptræning efter endt sygehusbehandling. Sygehuset skriver en individuel genoptræningsplan til dig, og genoptræningsplanen sendes til din hjemkommune.

Herefter kontakter Center for Træning, Holstebro kommune dig med et konkret tilbud om genoptræning. Du kontaktes indenfor fire dage og tilbydes opstart af genoptræning indenfor syv dage, efter at vi har modtaget genoptræningsplanen.

Der kan fra Sygehuset være ordineret en venteperiode, inden genoptræningen må påbegyndes.

 

Hvor og hvordan får du træning?

Træningen kan foregå i dit eget hjem, i Center for Trænings lokaler, eller i nærmiljøet. Vi anvender også naturen som træningslokale. 

Træning vil være tidsafgrænset og stilet mod, at du efter endt træning, kan vedligeholde dit opnåede aktivitetsniveau.

Træningen er tilrettelagt som individuel træning eller som holdtræning. 

Genoptræningsindsatserne leveres af ergoterapeuter og fysioterapeuter fra Center for Træning. 

Loven om patientrettigheden

Hvis kommunen ikke kan tilbyde en tid til genoptræning inden for syv dage, har du ret til at gøre brug af frit valg på genoptræningsområdet. Du vil blive kontaktet af kommunen, hvis de ikke kan tilbyde dig en tid inden syv dage.

Du kan gå på hjemmesiden www.mingenoptræning.dk  for at finde alle relevante oplysninger om mulighederne for frit valg til genoptræning.

Loven om patientrettigheden, der trådte i kraft 1. juli 2018, omfatter de typer genoptræning, som kommunerne tilbyder borgere, der er udskrevet med en genoptræningsplan fra sygehuset.

Social og Sundhed

Center for Træning

mail rehabilitering@holstebro.dk
phone 96114800

Center for Sundhed, Stationsvej 35, 1
7500 Holstebro