Botilbuddet Fredericiagade 43-45

Botilbuddet Fredericiagade er et længerevarende botilbud til borger 18 år med en psykiatrisk diagnose og/eller psykiske problemstillinger

Antal pladser

9 pladser.

Husets fokus

På Fredericiagade 43-45 får borgerne støtte til at leve et liv i kvalitet med de muligheder og begrænsninger, der måtte være til stede i den enkelte borgers ressourcer.

Botilbuddet har fokus på struktur, stabilitet og sammenhæng i livet. Målet er, at den enkelte borger på sigt oplever at have et så meningsfuldt og tilfredsstillende liv som muligt og at kunne mestre mest muligt i eget liv.

Borgerne kan blive boende så længe, de har brug for støtten.

Fredericiagade 43-45 er målrettet borgere over 18 år med en psykiatrisk diagnose og/eller psykiske problematikker, der har brug for omfattende omsorg og støtte til almindelig daglig livsførelse.

Borgernes funktionsniveau er i udgangspunktet varigt og betydeligt nedsat af psykiske lidelser, sociale begrænsninger og/eller livsstilssygdomme.

Dagligdagen tager udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker og behov for støtte samt udvikling.

Medarbejderne yder socialpædagogisk støtte til f.eks.:

  • Økonomi
  • Indkøb og madlavning
  • Tøjvask, rengøring og oprydning
  • Medicin
  • Støtte til meningsfulde aktiviteter
  • Mestringssamtaler til håndtering af menneskelige og psykiske udfordringer

Medarbejderne kan også yde støtte til personlig pleje og praktisk hjælp i form af guidning/hjælp til at overskue samt planlægge opgaver.

Der er fælles aktiviteter i botilbuddet som f.eks. obligatorisk husmøde, fysiske aktiviteter med fokus på sundhed i hverdagen samt udflugter og mindre ture.

Den faglige indsats i botilbuddet tager udgangspunkt i en recovery-orienterede tilgang. I samarbejde med borgeren er der fokus på at skabe en meningsfuld hverdag ud fra borgerens håb og drømme.

Botilbuddet møder borgeren med tillid, anerkendelse og respekt - samtidig med, at der er fokus på at styrke den enkeltes selvstændighed og mestring af eget liv.

I tilknytning til den recovery orienterede tilgang arbejder medarbejderne ud fra den systemiske tilgang samt den narrative tilgang.

De faglige metoder, som anvendes i botilbuddet, tager udgangspunkt i hverdagsrehabilitering med fokus på at fremme det kvalificerede hverdagsliv for den enkelte. Konkret anvender medarbejderne i dagligdagen bl.a. metoderne LA2 og værdsættende samtale.

Medarbejdergruppen på botilbuddet er tværfagligt sammensat af et team af pædagogisk, ergoterapeutisk og sundhedsfagligt personale.

Fredericiagade ligger tæt på Holstebro centrum. 

Botilbuddet består af to huse som ligger ved siden af hinanden. Et hus med seks lejligheder med eget bad og toilet og et hus med 3 lejligheder. Der er i begge huse fælles stue, køkken, have og terrasser.

En høj faglig kvalitet er afgørende for at sikre, at du, som borger, får den nødvendige indsats.

Se hvordan vi fører tilsyn med den social- og sundhedsfaglige kvalitet.

Social og Sundhed

Botilbuddet Fredericiagade

mail center.psykiatri@holstebro.dk
phone 96114700

Fredericiagade 43-45
7500 Holstebro