Sygeplejerske til Sundhedsfagligt afsnit, Specialcenter Skovvang

Sygeplejerske til Sundhedsfagligt afsnit, Specialcenter Skovvang

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Har du lyst til at støtte socialt udsatte borgere til at mestre flere ting i dagligdagen, så de kan opnå et kvalificeret og meningsfyldt hverdagsliv, så er det måske lige dig, vi søger.

Der er tale om et barselsvikariat, stillingen er på 30 timer/ugentligt med base på Modtageafdelingen.

Der ønskes tiltrædelse 15. august eller 1. september 2023

Specialcenter Skovvang er en social boform under Center for Social Indsats (CFI). Boformen opsøges af hjemløse, ofte med misbrugsproblemer, sociale problemer, psykiske problemer, tilpasningsproblemer m.v.

Sundhedsfagligt afsnit består af tre underenheder - det alternative plejehjem Skovly, Modtagerafdelingen og et udekørende Sundhedsfagligt Team (SST).

Det alternativ plejehjem Skovly er for borgere som er fysisk og psykisk præget af et liv med misbrug og psykiske vanskeligheder. Der er 10 pladser.

På Modtagerafdeling tilbydes et skærmet ophold af 7-14 dages varighed med evt. medicinsk hjælp til abstinensbehandling, lægelig afklaring og behandling/aktivitet. I dagligdagen arbejdes der ud fra et miljø terapeutisk perspektiv.

SST er et team som varetager sundhedsfaglige opgaver efter sundhedslovens §138, hvor der er tale om komplekse sociale problemstillinger koblet sammen med sundhedsfaglige opgaver. Teamet yder også hjælp og sparring til døgninstitutionerne i socialafdelingen i Holstebro kommune.

Vi arbejder ud fra en overordnet recovery- og ressourceorienteret tilgang, hvor der er fokus på muligheder frem for begrænsninger. Vi møder borgeren med tillid, anerkendelse og respekt, men har samtidig fokus på, at styrke den enkeltes selvstændighed og ansvarlighed.

Vi søger nye kollegaer, der har et naturligt ”drive”, der trives med kontinuerlige forandringer med høj arbejdsintensitet, og som samtidig har en ambition om at bidrage til, at borgerne opnår de bedste strategier til at mestre eget liv. Skovvang er en institution som er orienteret mod omverdenen og fokuseret på kerneopgaven. Det betyder en organisation med store muligheder for udfordringer og udvikling.

Du vil kunne forvente

 • at blive en del af et team af højt motiverede og dygtige kolleger, der sætter åbenhed, loyalitet, teamsamarbejde og faglighed højt i hverdagen
 • en arbejdsplads, der lægger vægt på et sikkerhedsmæssigt trygt og tværfagligt miljø som ramme for brugere og medarbejdere
 • få mulighed for at specialisere dig i et af de tre teams, men også løse opgaver og funktioner i de to øvrige.
 • Intro program af 23 ugers varighed som ”føl” i alle vagtlag samt alle teams og mulighed for sparring
 • Dag og aftenvagt og weekender

Vi ønsker, at du

 • er uddannet sygeplejerske, også gerne nyuddannet
 • har erfaring med eller interesse for målgruppen.
 • kan se muligheder frem for begrænsninger
 • nyder at arbejde såvel selvstændigt, som indgå i teamsamarbejde samt samarbejde på tværs i organisationen
 • kan lide at arbejde med struktur, tydelighed og genkendelighed
 • er god til at udtrykke dig i skrift og tale og ikke mindst til at lytte til såvel det talte ord, som pausen og personen
 • er fleksibel og omstillingsparat både i forhold til arbejdstider og arbejdsopgaver

Herunder vil vi se på, om du

 • har en god situationsfornemmelse og kan balancere mellem tålmodighed og konsekvens
 • er ansvarlig, loyal og skaber naturlig tillid og respekt om din person og er en god kollega
 • kender egne grænser, styrker og svage sider

Nærmere oplysninger

om Specialcenter Skovvang og stillingen kan fås ved henvendelse til funktionsleder May Christensen på telefon 96 11 36 80 eller koordinator på Modtageafdeling Mette Michaelsen på telefon 96 11 36 40.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og reglerne i Ny løn.

Det er et krav at man har B-kørekort.

Ansøgningsfrist

Mandag den 19. juni 2023 kl. 8.00

Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 20. juni 2023 over middag

Kun ansøgninger sendt elektronisk via opslaget vil komme i betragtning

Du kan læse mere om Center for Social Indsats og Specialcenter Skovvang på hjemmesiden: www.skovvang.dk

Deadline for ansøgning

19. juni 2023 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up