Beredskabsplan husdyrbrug

Her har du mulighed for at udarbejde dit eget oversigtskort til din beredskabsplan.

Brand i kornmark

Har du en plan?

Når uheldet er ude på dit landbrug, er det vigtigt, at der sker en hurtig og målrettet indsats, så forureningen begrænses. Med en beredskabsplan har du klarhed over, hvad der skal gøres, hvor hjælpemidlerne er og hvem, der skal kontaktes.

Her har du mulighed for at udarbejde et oversigtskort over din ejendom, som du kan vedlægge din beredskabsplan.

Oversigtskort

En beredskabsplan og oversigtskortet skal være tilgængelige og kendte af husdyrbrugets ansatte. Beredskabsplanen og oversigtskortet skal udleveres til indsatsleder eller miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand m.v.

På visse husdyrbrug er det et krav, at der findes en beredskabsplan, heriblandt på de såkaldte IE-brug, som er de store svine- og fjerkræejendomme.

Mange husdyrbrug har også et vilkår om udarbejdelse og opdatering af en beredskabsplan i deres miljøgodkendelse.

Ønsker du at benytte muligheden, skal du kontakte os på telefon 96117563 eller på mail  tm@holstebro.dk så vil du få tilsendt vejledning og adgangskode.

 

Åbn kortet i nyt vindue

Teknik og Miljø

Landbrug

mail Send sikker besked

phone 96117563

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

Hvis du har spørgsmål om landbrug, kontakt venligst Teknik og Miljø ved at bruge "Send sikker besked" knappen.