Bostøtte

Bostøtte er et visiteret tilbud, som tilbyder støtte og vejledning til borgere over 18 år med sociale og psykiske udfordringer, som bor i eget hjem.

Bostøtte tilbyder

Vi tilbyder støtte og vejledning i eget hjem. Støtte kan også foregå på et et aftalt sted, virtuelt eller telefonisk.

Støtten tager altid udgangspunkt i individuelle mål med afsæt i den enkeltes støttebehov.

Støtten kan blandt andet omhandle:

  • Struktur i dagligdagen
  • Støtte og motivation til praktiske gøremål eller personlig hygiejne
  • Mestring af psykiske vanskeligheder
  • Styrke og øge sociale netværk og relationer
  • Arbejde med eventuelt misbrug

Bostøtten henvender sig til borgere over 18 år med social og psykiske udfordringer som bor i egen bolig.

I bostøtten samarbejder vi med borgeren om at fremme mestring af hverdagen, så borgeren kan leve så selvstændigt og meningsfuldt et liv som muligt.

Den faglige indsats i bostøtten tager udgangspunkt i en recovery-orienterede tilgang. I samarbejde med borgeren er der fokus på at skabe en meningsfuld hverdag ud fra borgerens håb og drømme.

Støtten møder borgeren med tillid, anerkendelse og respekt - samtidig med, at der er fokus på at styrke den enkeltes selvstændighed og mestring af eget liv.

Social og Sundhed

Bostøtte

mail cfsu@holstebro.dk
phone 96113623

Herningvej 74
7500 Holstebro