Social Vejviser - Hjælp til rygestop

Er du ryger, kan du få hjælp til at stoppe

Gratis hjælp til rygestop

Er du ryger og ønsker at stoppe, kan du få gratis hjælp i Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse, hvis du bor, studerer eller er ansat i Holstebro Kommune. 

Smøg Forbi er et særligt tilbud til socialt udsatte og borgere med psykiske lidelser i Holstebro Kommune. Rygestoprådgivningen kan tilrettelægges efter den enkeltes hverdag og behov. 

Rygestoprådgivningen kan foregå både individuelt og i grupper.

Der gives gratis rygestopmedicin op til 4 uger, hvis man ryger min. 15 cigaretter om dagen. 

Adresse: Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse Stationsvej 33A, 7500 Holstebro.

Tlf: 96114850 - Telefontid: 08:00 – 10:00.

Du kan også sende en mail på sundhedscenter@holstebro.dk 

Hjemmeside: www.holstebro.dk