Erhvervsgrunde Søndergård, Holstebro, Joachim Wellers Vej 14
 

Industriområdet Søndergård er beliggende i Holstebro bys nordøstlige udkant direkte til Ringvejen med ca. 2 km til byens centrum. Området ligger kun 5 minutter fra Holstebromotorvejen og er af Vejdirektoratet godkendt som modulvogntogsområde.

Anvendelse og profil

Området må kun anvendes til industriformål

ERHVERVSAREALET ER RESERVERET

 

Se stort kort

Pris

6.811 m2 erhvervsareal sælges for 374.605 kr.

Købesummen skal tillægges moms på 25%.

Købesummen er reduceret med 160.000 kr. på grund af jordbundsforholdene og på grund af en del beplantning på grunden.

Prisen er eksklusiv tilslutningsbidrag af enhver art.

Udstykning

Området er af Vejdirektoratet godkendt som modulvogntogsområde, og det betyder, at transportører, som bosætter sig i Søndergård og ønsker at benytte modulvogntog, uden beregning kan tilmelde sig ordningen.

For nærmere information omkring ordningen kan Trafik og Park kontaktes på tlf. 9611 7555.

Andre virksomheder i området

Holstebro har en styrkeposition inden for produktion og fremstilling. Mange virksomheder i Holstebro arbejder med specialiseret fremstilling inden for jern og metal. Danmarks største Plaststøberi og Danmarks største metalstøberi findes begge i Holstebro.

Mange handels og transportvirksomheder i Holstebro er præget af et stort fokus på eksport, og også bygge- og anlægsbranchen trives i Holstebro.

Bebyggelsens omfang

Bygningers rumfang

Max. 3 m3 pr. m2 grundareal

Bebyggelsesprocent

Max. 50% af grundarealet

Bygningers højde

Max. 10 m over terræn

Kontakt os

Grundsalg 

Borgmesterkontoret
9611 7504
kommunen@holstebro.dk

Tekniske oplysninger

Teknik & Miljø
9611 7684
teknik.miljoe@holstebro.dk

Hvorfor os?

Vi ønsker at give gode vilkår for vækst i nye og eksisterende virksomheder samt være en attraktiv sparringspartner for erhvervslivet.

Vi har et Lokalt Koordineret Samarbejde mellem uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområderne i Holstebro, Struer og Lemvig Kommuner. Samarbejdet gør det nemmere og mere overskueligt for dig som virksomhedsejer, at benytte dig af de services og programmer, som findes på områderne. 

Du kan altid kontakte os uforpligtet på enten mail eller telefon, og høre mere om de muligheder der er.

Iværksætteri

For dig, der ønsker at starte egen virksomhed, tilbyder STARTVÆKST Holstebro individuel vejledning samt introduktionsmøder og iværksætterkurser.

STARTVÆKST Holstebro er gratis erhvervsservice, herunder vejledning af iværksættere og virksomheder. På STARTVÆKST Holstebros hjemmeside finder du din lokale konsulent, der er behjælpelig i processen.

Erhvervsservice

Det skal være så nemt som muligt for virksomheder at komme i kontakt med Holstebro Kommune. Erhvervsservice finder rundt i det kommunale system og sørger for, at du kommer i forbindelse med den rigtige medarbejder.

Ring til Erhvervskontakten på tlf. 9611 3983 eller skriv på erhvervsservice@holstebro.dk.

Kontakt

Grundsalg

Borgmesterkontoret


Tekniske oplysninger

Teknik og Miljø - Anlæg