Søndergård Holstebro - Joachim Wellers Vej 14

Beskrivelse

Industriområdet Søndergård er beliggende i Holstebro bys nordøstlige udkant direkte til Ringvejen med ca. 2 km til byens centrum.

Pris

6.811 m2 erhvervsareal sælges for 374.605 kr.

Købesummen skal tillægges moms på 25%.

Købesummen er reduceret med 160.000 kr. på grund af jordbundsforholdene og på grund af en del beplantning på grunden.

Prisen er eksklusiv tilslutningsbidrag af enhver art. 

Erhvervsgrunde Joachim Wellers Vej 14 i Holstebro

Områdets anvendelse og bebyggelsens omfang 

Området må kun anvendes til industriformål.
Bygningers rumfang: max. 3 m3 pr. m2 grundareal.
Bebyggelsesprocent: max. 50% af grundarealet.
Bygningers højde: max. 10 m over terræn.

Området er af Vejdirektoratet godkendt som modulvogntogsområde, og det betyder, at transportører, som bosætter sig i Søndergård og ønsker at benytte modulvogntog, uden beregning kan tilmelde sig ordningen. For nærmere information omkring ordningen kan Trafik og Park kontaktes på tlf. 9611 7555. 

 


keyboard_arrow_up