Udsatterådet

Udsatterådet har til formål at rådgive Byrådet og være et samlet talerør for socialt udsatte mennesker.

Forretningsorden

Her kan du se forretningsordenen

Læs mere

Her kan du læse om Udsatterådet

Udsatterådet består af 8-12 medlemmer bosiddende eller lokalt forankret i Holstebro Kommune.

Udsatterådets medlemmer udpeges efter indstillinger fra bruger- og interesseorganisationer i Holstebro Kommune.

Udsatterådet vælger formanden blandt rådets medlemmer, mens Socialafdelingen leverer den fornødne sekretariatsbistand. 

Gennem Udsatterådet kan Byrådet få adgang til erfaringer og specialviden omkring udsatteområdet.

Udsatterådets målgruppe er mennesker, som er i en udsat livssituation på grund af hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug, sindslidelse, prostitution eller vold.

Udsatterådet holder møde ca. 4 gange om året.

Sekretær for Udsatterådet

Hans-Jørgen Niewald
Tlf. 96114031 eller 21348246
hans-jorgen.niewald@holstebro.dk