Holstebro Udsatteråd

Udsatterådet har til formål at rådgive Byrådet og være et samlet talerør for socialt udsatte mennesker. 

Hvad kan vi gøre for dig?

Gennem Udsatterådet kan Byrådet få adgang til erfaringer og specialviden omkring udsatteområdet.

Udsatterådets målgruppe er mennesker, som er i en udsat livssituation på grund af hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug, sindslidelse, prostitution eller vold.

Udsatterådet holder møde ca. 4 gange om året.

Udsatterådets tiltræder 1. januar 2022 og repræsenterer udsatte medborgere frem til udgangen af 2025.

Læs mere om rådet og deres arbejde

Udsatterådet består af 8-12 medlemmer bosiddende eller lokalt forankret i Holstebro Kommune.

Udsatterådets medlemmer udpeges efter indstillinger fra bruger- og interesseorganisationer i Holstebro Kommune.

Udsatterådet vælger formanden blandt rådets medlemmer, mens Socialafdelingen leverer den fornødne sekretariatsbistand. 

Udsatterådet i Holstebro Kommune har til formål at rådgive byrådet omkring udsatteområdet og være et samlet talerør for udsatte grupper i Kommunen.

Se Udsatterådets forretningsorden

 

Holstebro Udsatteråd har udgivet en pjece om, hvad Udsatterådet er, og hvad deres rolle er.

Se Udsatterådets pjece

Rådet for Social Udsatte 

Rådet for Socialt Udsatte er nedsat af social- og ældreministeren og har som uafhængigt råd til formål at rådgive regeringen og Folketinget om, hvordan social udsathed kan forebygges og afhjælpes.

Se Rådet for Social Udsatte - udsatte.dk

Sekretær for Udsatterådet

Lene Skjøth Christensen
Tlf. 96114081 eller 24668226
lene.skjoth.christensen@holstebro.dk