Pensionister kan fortsat låne til betaling af grundskyld

Pensionister kan låne til deres grundskyld

Frem til 2024 ligger låneordningen i kommunen. Fra den 1. januar 2024 overgår ordningen til Skatteforvaltningen, men vilkårene vil i hovedtræk være de samme.

Fra 16. november 2023 kan du kontakte Vurderingsstyrelsen og fravælge pensionistlån for 2024.

I perioden 1. november 2023 - 14. november 2024 kan du ansøge om pensionistlån via Tast Selv for indkomståret 2024.

Du kan ansøge om et pensionistlån til betaling af din grundskyld, hvis du eller din ægtefælle har nået pensionsalderen - eller modtager pension, delpension, seniorpension, tidlig pension eller efterløn.

Pensionistlån skal som hovedregel først betales tilbage, når du sælger din ejendom. Men du kan vælge at stoppe lånet tidligere eller indbetale et valgfrit beløb, hvis og når du ønsker det.

I 2024 overtager Skatteforvaltningen låneordningen fra kommunerne - og du kan ansøge om et pensionistlån via TastSelv/boligskattelån, som du finder på skat.dk.

Hvis du har et aktivt pensionistlån i kommunen, vil Skatteforvaltningen automatisk oprette et nyt lån, når staten overtager låneordningen i 2024. Det nye lån vil gælde for skatteåret 2024. Din grundskyld opkræves således ikke via forskudsopgørelsen for 2024, men det anslåede lån til grundskyld vil fremgå her.

Skatteforvaltningen vil på et senere tidspunkt tinglyse sikkerhed for lånet. Når skatteåret 2024 er slut, vil det endelige lån til grundskyld blive stiftet. Herefter vil det fremgå af en personlig låneoversigt på TastSelv på skat.dk.

Alle pensionistlån hos kommunerne bliver standset, når Skatteforvaltningen overtager låneordningen den 1. januar 2024. Lånene sættes i bero, men der vil fortsat komme renter på.

Lån oprettet før 2024 skal fortsat betales tilbage til kommunen. Det er også kommunen, der kan oplyse, hvor meget du evt. har lånt frem til den 1. januar 2024.

Du behøver dog ikke betale lån eller renter tilbage, før du sælger den ejendom, du har lån i.

Læs mere om pensionistlån til betaling af grundskyld på vurderingsportalen.

Den Digitale Hotline

Kontakt hotline hvis du har problemer med en digital selvbetjeningsløsning


phone 7020 0000


Åbningstider

Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Lukket lørdage og helligdage.

Borgerservice

Lån til betaling af ejendomsskatter

lock Send Digital Post (borger)
lock Send Digital Post (virksomhed)
mail Send sikker besked

phone 96117575

Kirkestræde 11
7500 Holstebro