Vores fælles Klimaagenda

Klimaforandringerne påvirker os alle. Store dele af vores samfund skal omstilles fra fossile brændsler til vedvarende energi, og det kræver både teknologiske løsninger og adfærdsændringer. Mest af alt kræver det, at vi går i dialog med hinanden om visioner for fremtiden.

Klimaforandringerne er menneskeskabte

Det er ikke til at komme uden om. FN’s klimapanel slår det fast med syvtommersøm – klimaforandringerne er menneskeskabte. 

Det er nedslående, at forbedrede levevilkår forårsager temperaturstigninger, som igen vil ændre levevilkårene på kloden. Temperaturstigningerne er meget ulige fordelt. Der tales ofte om et gennemsnit, men nogle områder vil opleve høje stigninger der kan få fatale konsekvenser. 

Derfor har vi ansvar for at modvirke klimaforandringerne, der hvor vi har indflydelse. Det er et langt, sejt træk og kan til tider virke uoverskueligt og håbløst. Men vi tror på, at det også er en mulighed for at skabe endnu mere værdi. Blandt mennesker i vores kommune, i Danmark og ved at bidrage til det internationale samarbejde

Den store klimadatabase

Vil du blive klogere på hvilke valg, som gavner klimaet mest, når du fylder indkøbskurven? Du kan tjekke klimabelastningen fra 500 af de mest almindelige fødevarer på denstoreklimadatabase.dk

Vil du være med i klimanetværket?

Er du nysgerrig på håndteringen af klimaforandringer i Holstebro Kommune, og har du lyst til at møde andre med samme engagement? Vi er i gang med at lave en klimahandlingsplan, og facilitere et netværk af borgere, der har lyst til at engagere sig i det lokale klimaarbejde. 

Du behøver ikke vide en masse om klima eller sætte mange timer af, du skal blot være interesseret i klimaudfordringen. 

Har du spørgsmål eller vil du tilmelde dig, send en mail til klima@holstebro.dk.

Fra affald til værdi

Nomi4s lærer alle interesserede om affald i et helhedsperspektiv på en aktiv og inspirerende måde gennem information, praktiske øvelser og spil. Nomi4s’ Skoletjeneste formidler viden om affald og sortering, genanvendelse, klima, miljø og meget mere.
 

DKVild

Vi er med i DKVild, hvor 92 kommuner konkurrerer om at blive Danmarks vildeste kommune. Naturen har ikke nok plads, heller ikke i Danmark, og mange hjemmehørende plante- og dyrearter er truede. 

I DKVild laver kommunerne naturindsatser, der forbedrer biodiversiteten, så flere vilde arter har plads til at trives.

Vores bud hedder "Flyt til Holstebro – også hvis du har mere end to ben", som er en "udvidelse" af vores tilflytterstrategi. Det er vores måde at udfordre din og vores tankegang om, hvordan private haver og andre grønne arealer kan være rig natur med højere biodiversitet.

Du kan være med – du får viden og inspiration til hvordan du selv kan skabe gode levevilkår for vilde blomster- og dyrearter. Se mere på holstebro.dk/dkvild

Nomi4s

Nomi4s er på en rejse mod bæredygtighed og grøn omstilling og foretager løbende grønne valg og bæredygtige investeringer. 

Grøn omstilling handler i høj grad om fossile energikilder, derfor kører flere og flere af Nomi4s' renovationsbiler og interne køretøjer nu på gas og el.

Affald, der brændes, udleder CO2 og andre drivhusgasser. Nomi4s arbejder med løbende at reducere mængden af affald til forbrænding og øger i stedet mængderne til genanvendelse og genbrug. 

Vi skal til at sortere husholdningsaffaldet mere fra efteråret 2022, da vi skal genbruge og genanvende en større del af affaldet. Læs mere på nomi4s.dk

 

Holstebro Udvikling

Holstebro Udvikling P/S arbejder for visionerne i Byens Plan om at gøre Holstebro til en grøn kulturkøbstad.

Derfor arbejder Holstebro Udvikling med Bæredygtighed som et strategisk spor, der bl.a. med udgangspunkt i FNs verdensmål nr. 3 og 13, har til formål at genintroducere naturen og styrke de blå og grønne områder i bymidten til gavn og glæde for borgerne samt sikre borgernes trivsel også i fremtidens byrum. 

Læs mere på holstebroudvikling.dk

Du kan ændre dine vaner for klimaets skyld

Rådet for Grøn omstilling giver gode råd til hvordan du kan reducere dit klimaftryk. Prøv det af eksempelvis en måned til at starte med.

Forandring trives bedst i små skridt. Husk, at det kan være svært at ændre vaner, men det er også sjovt og inspirerende. Inviter din familie og venner med, og tag en snak om, hvad der er svært eller nemmere end forventet.

  • Spis kødfrit ofte, og reducer kødforbruget i kødretter.
  • Spis kylling, gris og fisk. Undgå helt oksekød og lammekød.
  • Spis madrester i stedet for at smide dem ud - køb en kogebog om at lave lækre retter af madrester.
  • Køb mest muligt genbrug: Tøj, elektronik, interiør med videre, og sørg for at dine egne ting bliver genbrugt.
  • Start en deleøkonomi med naboerne, hvor I deler boremaskine, græsslåmaskine, trailer med mere.
  • Slid tingene op i stedet for at smide ud og købe nyt. Reparer ting der går i stykker hvis muligt.
  • Flyv så lidt som overhovedet muligt. Undersøg mulighederne for nationale ferier, og prøv det.
  • Brug cyklen/elcyklen oftere, og køb en elbil ved næste bilskift.
  • Benyt kollektiv transport, samkørsel eller delebiler.
  • Reducer streaming af spil og tv. Spil kort og brætspil i stedet.

Blev medlem af facebookgruppen Holstebro Grønne Nabofællesskaber, hvor I kan dele gode råd og låne ting af hinanden.

Besøg Repair Café den første lørdag i hver måned på biblioteket.

El-ladcykel i skoven