Pasning af børn

Dagpleje, vuggestuer og børnehaver

Priser og tilskud til børnepasning

Heldags- og deltidspladser, økonomisk friplads og tilskud til søskende.

Barnets ferie

Hvis dit barn går i dagpleje, vuggestue, børnehave eller SFO, skal du inden 15. marts oplyse, hvornår dit barn holder sommerferie.