Træning

Vi har forskellige tilbud om træning til voksne og børn. En målrettet træningsindsats vil støtte dig i at øge dit funktionsniveau.

Genoptræning efter sygehuskontakt

Her kan du læse om træning, hvis du har været i kontakt med et sygehus.

Træning efter midlertidig svækkelse 

Her kan du læse om genoptræning og vedligeholdende træning til voksne, som har haft funktionstab, og hvor du ikke har været i kontakt med sygehus.

Vederlagsfri fysioterapi

Her kan du læse om vederlagsfri fysioterapi. Vederlagsfri fysioterapi kræver lægehenvisning.

Hverdagsrehabilitering

Her kan du læse om træning i hverdagsaktiviteter, hvis du er blevet visiteret til hjemmehjælp.

Træning til børn

Her kan du læse om træning til børn.

Hjælp til kørsel

Her kan du læse om mulighed for hjælp til kørsel.

Social og Sundhed

Center for Træning

mail rehabilitering@holstebro.dk
phone 96114800

Center for Sundhed, Stationsvej 35, 1
7500 Holstebro