Hyldgården – Hus 1, 3 og 5

Hyldgårdens hus 1, 3 og 5 er et døgndækket længerevarende botilbud for voksne med udviklingshæmning med samtidigt behov for pleje.

Husets fokus/formål/målsætning

I Hus 1, 3 og 5 har vi fokus på at skabe et meningsfuldt hverdagsliv for borgerne med en så høj grad af mestring og selvstændighed som muligt. Vi lægger stor vægt på at skabe en genkendelig og tryg hverdag for borgerne med tilbud om forskellige aktiviteter.

Målgruppe

Målgruppen er borgere over 18 år med udviklingshæmning, som har brug for socialpædagogisk støtte og pleje. Mange har, i tillæg til deres primære funktionsnedsættelse, supplerende psykiske og fysiske vanskeligheder.

I Hus 1, 3 og 5 tager dagligdagen udgangspunkt i de enkelte beboeres støttebehov. Støtten tilrettelægges ud fra den enkeltes indsatsmål og individuelle behov for socialpædagogisk støtte og pleje. Medarbejderne yder støtte til f.eks:

  • Strukturering af dagen
  • Hjælp eller guidning til personlig hygiejne
  • Hjælp og guidning til spisesituationer
  • Hjælp til praktiske opgaver som rengøring og tøjvask.
  • Deltagelse i sociale aktiviteter

De fleste aktiviteter i botilbuddet er faste for at sikre den genkendelighed og tryghed, som er afgørende for beboernes udvikling. 

I dagtimerne i hverdagen deltager beboerne i dagtilbud. Dagtilbuddet foregår enten på Hyldgården, eller i Center for Handicaps Aktivitetstilbud. 

Om eftermiddagen er der rum til afslapning, hygge og nærvær, samt dagligdagsaktiviteter som gå- og cykelture, legeplads, spil eller andre små aktiviteter inden aftensmaden. De fleste borgere spiser i fællesstuen, mens enkelte helst vil spise i deres egen lejlighed. Efter aftenskaffen hjælper medarbejderne de borgere, som har brug for hjælp til at komme i seng.

I weekenderne er der altid en fælles aktivitet (f.eks. bustur), som borgerne kan deltage i, hvis de ønsker det. En gang om året planlægges en fælles ferietur.

Med afsæt i en recovery orienteret tilgang har botilbuddet fokus på den enkelte borgers håb og drømme. Det betyder, at medarbejderne er nysgerrige på borgerens ”indefra-perspektiv” og ide om det gode liv.

Foruden den recovery-orienterede tilgang tager medarbejderne udgangspunkt i den neuropædagogiske tilgang, hvor fokus er på enkelte borgers funktionsnedsættelse og muligheden for at tilrettelægge den faglige indsats med afsæt i borgerens ressourcer.

Metodisk arbejder medarbejderne i dagtilbuddet ud fra:

  • KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis)
  • Tegn Til Tale
  • Sensorisk profil
  • Pædagogisk massage

Hyldgården Hus 1, 3 og 5 ligger i naturskønne omgivelser med bl.a. Vandkraftssøen inden for nær afstand.

De 27 toværelseslejligheder er fordelt på de tre huse med tilknytning til fælleskøkken og opholdsstue. Alle lejligheder har udgang til egen terrasse, og samtlige rum er lyse og venligt indrettet. Lejlighederne er handicapvenlige med mulighed for installering af loftlift. 

Hyldgården har gode udearealer med gangstier, flere terrasser, bålplads, atriumgårde mm.

27 pladser

En høj faglig kvalitet er afgørende for at sikre, at du, som borger, får den nødvendige indsats.

Se hvordan vi fører tilsyn med den social- og sundhedsfaglige kvalitet.

Social og Sundhed

Hyldgården

mail center.handicap@holstebro.dk
phone 96116500

Mellemtoft 1
7500 Holstebro