Skredsande C

Skredsande afd. C er et døgndækket længerevarende botilbud til voksne med udviklingshæmning.

Husets fokus

På Skredsande har vi fokus på at give den enkelte den nødvendige støtte til at kunne leve så selvstændigt et liv som muligt – på egne præmisser. Støtten gives bl.a. med henblik på vedligeholdelse og udvikling af den enkeltes mentale og fysiske funktionsniveau.

Vi lægger vægt på at skabe rammer, hvor den enkelte borger udvikler sin selvstændighed mest muligt – f.eks. gennem dannelsen af fællesskaber, et aktivt fritidsliv, dagbeskæftigelse mv. 

Målgruppe 

Målgruppen er borgere over 18 år med udviklingshæmning. Fælles for målgruppen er, at borgerne alle har behov for støtte for at kunne varetage dagligdagens opgaver.

Støtten i dagligdagen tilrettelægges ud fra beboernes indsatsmål og individuelle behov. Medarbejderne yder støtte til f.eks.:

  • Opretholdelse af døgnrytme
  • Guidning og igangsætning af egen-hygiejne.
  • Planlægning og igangsætning af rengøring og tøjvask.
  • At vedligeholde og/eller opsøge nye fritidsaktiviteter
  • Kost og motion

I dagtimerne deltager beboerne på Skredsande i dagtilbud i hverdagene. Læs mere om Center for Handicaps dagtilbud her.

Om eftermiddagen er der mulighed for at få en kop kaffe og en snak om dagens oplevelser samt planlægge aftenens fritidsaktiviteter. Om eftermiddagen og i weekenderne er der desuden tid til og mulighed for at varetage praktiske opgaver i lejligheden, arbejde med indsatsmål og fælles aktiviteter.

Beboerne kan deltage i madlavningen om aftenen og i weekenderne ud fra de forudsætninger, som den enkelte har.

Skredsande C arrangerer i løbet af året forskellige udflugter, ture ud af huset og ferier for beboerne. 

Skredsande, Afdeling C tager udgangspunkt i den recovery-orienterede tilgang. Det betyder, at medarbejderne ser på det hele menneske og går i åben dialog med den enkelte om ønsker, håb og drømme. Medarbejderne har fokus på at give beboerne ansvar for eget liv ved at lytte til beboerne og guide dem hen imod det, de gerne vil.

Metodisk arbejder personalet på Skredsande C ud fra:

  • Den neuropædagogiske tilgang
  • KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis)

Skredsande, Afdeling C ligger på Knud Rasmussens Vej 16 med få minutters gang til centrum og tæt på Storåen. 

Her er 18 lejligheder fordelt med 10 lejligheder i stueplan og 8 lejligheder på 1. sal.

Hver lejlighed har eget tekøkken, toilet og bad. Alrummet indbyder til hygge og fælles aktiviteter som f.eks. bordfodbold og spil.

Derudover har afdelingen 7 lejligheder beliggende på Mellemtoften 27.

Skredsande, Afdeling C har biler og bus, som bruges til ture ud af huset.

25 pladser.

En høj faglig kvalitet er afgørende for at sikre, at du, som borger, får den nødvendige indsats.

Se hvordan vi fører tilsyn med den social- og sundhedsfaglige kvalitet.

Social og Sundhed

Skredsande

mail center.handicap@holstebro.dk
phone 96114660

Knud Rasmussens Vej 16
7500 Holstebro