Skautrupvej Tvis

Beskrivelse 

Industriområdet er beliggende langs Skautrupvej i Tvis. Se oversigtskort.

Pris

Arealet koster 108 kr. pr. m2. 

Prisen skal tillægges moms på 25%. 

Prisen er excl. tilslutningsbidrag af enhver art.

Erhvervsgrunde Skautrupvej Tvis

Områdets anvendelse og bebyggelsens omfang 

Området må kun anvendes til erhvervsformål som produktions-, værksteds-, lager- og transportvirksomhed. 
Bebyggelsesprocent: max. 60% af grundarealet.
Bygningers højde: max. 10 m over terræn. 


keyboard_arrow_up