Erhvervsgrunde på Skautrupvej, Tvis

Der bor lidt over 1200 mennesker i byen og omkring 475 i oplandet – og lægger blandt andet navn til et landskendt køkkenfirma og et tophåndboldhold. Byen ligger kun 5 minutter fra Holstebromotorvejen.

Anvendelse og profil

Området må kun anvendes til erhvervsformål som produktions-, værksteds-, lager- og transportvirksomhed.

 

Se stort kort

Pris

Arealet koster 108 kr. pr. m2

Prisen skal tillægges moms på 25%. 

Prisen er eksklusiv tilslutningsbidrag af enhver art.

Om udstykningen

Grundene udstykkes i størrelser efter købers ønske, i det omfang de resterende arealer kan udnyttes på en hensigtsmæssig måde.

Det er kommunens ønske at kunne tilbyde erhvervsgrunde langs Skautrupvej i Tvis. Det område, der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde 26.E7, ønskes derfor lokalplanlagt.

Andre virksomheder i området

Store internationale virksomheder er vokset op i Tvis. Her finder du møbelfremstilling og møbelhandel, samt en række specialiserede transportvirksomheder der blandt andet kører køkkener ud i hele Europa. 
Tvis og den sydøstlige del af kommunen nyder godt af Holstebromotorvejen og den korte køretid til andre store arbejdspladser sydpå. Der er let adgang til Tvis fra et tilslutningsanlæg ved Herningvej til motorvejen øst for byen.

Bebyggelsens omfang

Bebyggelsesprocent

Max. 60% af grundarealet

Bygningers højde

Max. 10 m over terræn

Kontakt os

Grundsalg 

Borgmesterkontoret
9611 7504
kommunen@holstebro.dk

Tekniske oplysninger

Teknik & Miljø
9611 7684
teknik.miljoe@holstebro.dk

Hvorfor os?

Vi ønsker at give gode vilkår for vækst i nye og eksisterende virksomheder samt være en attraktiv sparringspartner for erhvervslivet.

Vi har et Lokalt Koordineret Samarbejde mellem uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområderne i Holstebro, Struer og Lemvig Kommuner. Samarbejdet gør det nemmere og mere overskueligt for dig som virksomhedsejer, at benytte dig af de services og programmer, som findes på områderne. 

Du kan altid kontakte os uforpligtet på enten mail eller telefon, og høre mere om de muligheder der er.

Iværksætteri

For dig, der ønsker at starte egen virksomhed, tilbyder STARTVÆKST Holstebro individuel vejledning samt introduktionsmøder og iværksætterkurser.

STARTVÆKST Holstebro er gratis erhvervsservice, herunder vejledning af iværksættere og virksomheder. På STARTVÆKST Holstebros hjemmeside finder du din lokale konsulent, der er behjælpelig i processen.

Erhvervsservice

Det skal være så nemt som muligt for virksomheder at komme i kontakt med Holstebro Kommune. Erhvervsservice finder rundt i det kommunale system og sørger for, at du kommer i forbindelse med den rigtige medarbejder.

Ring til Erhvervskontakten på tlf. 9611 3983 eller skriv på erhvervsservice@holstebro.dk.

Kontakt

Grundsalg

Borgmesterkontoret


Tekniske oplysninger

Teknik og Miljø - Anlæg