Erhvervslivets Klimaagenda

Grundet de sidste års stigende bevågenhed på klimabelastende industri og produktion stilles der større krav til virksomheder og leverandører både fra forbrugere og lovgivning. Mange virksomheder vil gerne omstille sig og blive mere klimavenlige. Læs mere om klimakrav og -tilbud til erhvervslivet.

Den grønne omstilling er en mulighed for udvikling

Klimaudfordringen kaldes ofte et ”vildt problem”, fordi det er komplekst og går på tværs af vores landegrænser. Samtidig har vi travlt. Det er ikke en nem opgave at omstille processer, medarbejdere og mindsets, men heldigvis er vi i samme båd. Når vi skal udvikle nye og mere bæredygtige forretningsmodeller, skal vi frem for alt være nysgerrige. På mennesker, problemer, løsninger og processer.

Som erhvervsdrivende fylder klimahensyn mere og mere. Store virksomheder og leverandører hertil kan ikke nøjes med at brande sig uforpligtende på nye, klimavenlige tiltag. Der skal dokumentation og fakta på bordet. Det har skabt et endnu større behov for at kunne definere bæredygtighed. Hvornår kan man hævde, at noget er bedre for klimaet? Det har EU skemalagt med den grønne taksonomiforordning, hvor der er fastlagt seks klima- og miljømål.

EU's grønne taksonomiforordning

Hvornår er man på vej i en mere bæredygtig retning med sin virksomhed? EU’s grønne taksonomiforordning for investeringer fastlægger seks klima- og miljømål. De er: 

  • Modvirkning af klimaforandringer
  • Tilpasning til klimaforandringer
  • Bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand og hav
  • Omstilling til cirkulær økonomi
  • Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
  • Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer. 

Læs mere om forordningen på finanstilsynet.dk.

Nye krav til rapportering

Store eller børsnoterede virksomheder skal udarbejde bæredygtighedsrapporter sammen med deres årsregnskab eller ledelsesberetning, alt efter størrelse. Disse krav kommer fra EU.

Der findes to typer af rapportering. Det ”Ikke-finansielle rapporteringsdirektiv” (NFRD) og direktivet for bæredygtig rapportering for virksomheder (CSRD). Se hvad der gælder for de to typer.

Kravene forventes også at omfatte små og mellemstore virksomheder fra 2026. Allerede inden da vil det påvirke mindre virksomheder, som ikke er omfattet af kravene direkte, hvis man eksempelvis er leverandør til en større virksomhed.

Har du spørgsmål til kravene for bæredygtighedsrapportering kan du kontakte Henrik Skou Pedersen eller Jesper Juul Sørensen fra Erhvervshus Midtjylland.

Klimakompasset

Skal din virksomhed i gang med at lave et klimaregnskab? Erhvervsstyrelsens værktøj Klimakompasset giver jer mulighed for at:

  • Få overblik over din virksomheds udledning af drivhusgasser
  • Få input til din virksomheds klimaregnskab
  • Vurdere klimaeffekten af tiltag
  • Se din virksomheds udledninger opgjort i den internationale GHG-protokols scope-kategorier

Gå til Klimakompasset

Undgå greenwashing

Det er ikke første gang, vi hører det: Vestjyske virksomheder er bedre til at gøre godt end til at fortælle om det.

Hvis du er i tvivl om rammerne for at fortælle om jeres klima-indsats, så se Forbrugerombudsmandens kvikguide for at undgå greenwashing.
 

ErhvervsForum Holstebro

Erhvervslivet står over store forandringer og udviklingsmuligheder i forbindelse med at drive forretning i den grønne omstilling. Nytårskuren 2023 handlede om fremtidens grønne energilandskaber, hvor over 200 erhvervsfolk deltog. 

Uanset om det er gennem events, grønne netværk eller bæredygtige glimt fra virksomhederne, vil Erhvervsforum Holstebro agere aktiv sparringspartner for virksomheder der er på vej til at blive klimaklar inden 2030.

Holstebro Udvikling

Holstebro Udvikling P/S arbejder for visionerne i Byens Plan om at gøre Holstebro til en grøn kulturkøbstad.

Derfor arbejder Holstebro Udvikling med Bæredygtighed som et strategisk spor, der bl.a. med udgangspunkt i FNs verdensmål nr. 3 og 13, har til formål at genintroducere naturen og styrke de blå og grønne områder i bymidten til gavn og glæde for borgerne samt sikre borgernes trivsel også i fremtidens byrum. 

Læs mere på holstebroudvikling.dk

WE BUILD DENMARK

WE BUILD DENMARK er en national klyngeorganisation for bygge- og anlægsbranchen. Klyngen fokuserer på at samle virksomheder, vidensinstitutioner og det offentlige for at styrke branchen i forhold til bæredygtighed, digitalisering og internationalisering.

Byggebranchen står for 30% af CO2-udledningen i Danmark, derfor er der kommet stigende krav til bæredygtighed i byggeriet, som virksomhederne blandt andet kan få hjælp til at leve op til gennem WE BUILD DENMARK.

WE BUILD DENMARK har et lokalt kontor i Holstebro. Kontakt eventuelt Kathrine Poulsen.

Landbrug

Holstebro Kommune er en stor landbrugskommune og landbrugserhvervet har et stort potentiale for grøn omstilling. Landbruget har altid været et vigtigt og vægtigt erhverv i Holstebro Kommune og har gennem årene givet ophav til en lang række følgeerhverv lige fra fødevareproduktion, serviceerhverv og til biogassektoren.

Landbrugets potentiale for at bidrage til den grønne omstilling er stort, både hvad angår ressourceforbrug og brugen af energi - det helt store potentiale ligger i en reduceret udledning af drivhusgasser fra landbrugsproduktionen og arealanvendelse.

En måde at arbejde med drivhusgasreduktion er ved at ændre på hvordan vi anvender vores arealer.

Circular Economy Beyond Waste

CE Beyond Waste skal bidrage til at accelerere omstillingen til cirkulær økonomi. Ambitionen er, at ingen produkter og materialer må blive til affald. Projektet, der løber til og med 2029, er støttet af EU's Life IP-program, der består af 26 delprojekter, som hver behandler en cirkulær problemstilling, fordelt imellem 39 partnere fra hele landet.

Holstebro skal bidrage med at omdanne overskudsmaterialer fra produktionsindustrien til nye ressourcer, jobs og virksomheder. Kontakt Jonas Bendtsen Gol for mere information.