Stofbehandling

Stofbehandlingen er et tilbud til dig, der har et problematisk forbrug af stoffer 

Stofbehandlingen

Stofbehandlingen er et rådgivnings- og behandlingstilbud til dig, der enten har et problematisk forbrug, har et egentligt misbrug af stoffer eller er pårørende til en stofmisbruger.

Med stoffer mener vi alle illegale euforiserende stoffer som f.eks. hash, amfetamin, kokain, benzodiazepiner, heroin m.v.

Vi tilbyder dig anonym rådgivning og ambulante terapeutiske samtaler. Efter individuel vurdering visiterer vi til døgnbehandling. 

Om dine problemer er store eller små er ikke afgørende. Vi finder sammen med dig ud af, hvilken hjælp lige netop du har brug for.

Stofbehandlingen Holstebro tilbyder behandling til borgere i Holstebro, Struer og Lemvig kommuner.

Hvis du i flere år har været afhængig af opiater, fx heroin, er det en mulighed som erstatning for heroinen få medicin.

Vores læge kan bevilge og ordinere substitutionsmedicinen, som altid gives i kombination med tilbud om et ambulant samtaleforløb. Medicinen udleveres dagligt i caféen i Stofbehandlingen i Danmarksgade 24, 7500 Holstebro.

Oplever du, at dit forbrug af rusmidler påvirker dig negativt i hverdagen, på jobbet, studiet eller i forhold til familie og venner, kan anonym stofmisbrugsbehandling være en mulighed.

Anonym stofmisbrugsbehandling henvender sig til dig, der:

  • Har brug for anonymitet
  • Har et ønske om at reducere eller stoppe dit forbrug af rusmidler
  • Er under uddannelse eller har tilknytning til arbejdsmarkedet

Anonym stofmisbrugsbehandling er et gratis tilbud, og der bliver ikke registeret navn eller cpr. nummer.

Behandlingen foregår i mindre grupper i lokaler adskilt fra Misbrugscenterets regi.

Som pårørende til en misbruger er man ofte meget alene med sine problemer. Stofbehandlingen står parat til at hjælpe dig.

Ud over bekymringen for det familiemedlem, som er havnet i misbrug, er det almindeligt at kæmpe med følelser af sorg, frustration, skyld eller skam over den situation, personen med misbrug og familien befinder sig i. 

Vores professionelle rådgivning kan hjælpe dig med at træffe de nødvendige valg i dit liv. Vi tilbyder bl.a. individuelle samtaler og rådgivning.

Stofbehandleren kan fortælle om vores behandlingstilbud og give gode råd til, hvordan du får en god dialog med en pårørende, der er i misbrug.

Vi kan også hjælpe dig til fortsat at passe på dig selv og din øvrige familie, mens problemerne med misbrug fylder.  

Social og Sundhed

Stofbehandlingen

mail stofbehandlingen@holstebro.dk
phone 96114050

Danmarksgade 24
7500 Holstebro