Leverandører af personlig og praktisk hjælp

Kommunal eller privat leverandør

Leverandører af personlig og praktisk hjælp

Du har mulighed for at vælge mellem kommunal leverandør og en privat leverandør til din bevilget hjælp af praktisk hjælp og personlig pleje.

Hvis du modtager både personlig pleje og praktisk hjælp, kan du kun have en leverandør.

Holstebro Kommune har på baggrund af et offentligt udbud tildelt kontrakten til Privathjælpen ApS, som privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp til borgere.

Myndighed, Hjemmehjælp og Boliger har godkendt disse leverandører til personlig pleje, som leverer visiteret hjælp i hele Holstebro Kommune.

Disse leverandører er:

Myndighed, Hjemmehjælp og Boliger har godkendt følgende leverandører til praktisk hjælp / rengøring:

Myndighed, Hjemmehjælp og Boliger har godkendt følgende leverandør til tøjvask:

Læse mere om tøjvask her:

Myndighed, Hjemmehjælp og Boliger har godkendt følgende leverandører til madudbringning:

Hvis du ønsker at skifte leverandør eller ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Myndighed Hjemmehjælp og Bolig

Hjemmeplejen er opdelt i 4 teams, som er fordelt centralt rundt i vores kommune - 2 områder i øst og 2 i vest.

Ved at følge linket, kan du læse hvordan du forholder dig og søger om at blive privat leverandør

 

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Myndighed Hjemmehjælp og Boliger.

Social og Sundhed

Myndighed Hjemmehjælp og boliger

mail visitation@holstebro.dk
phone 96114950

Thorsvej 63
7500 Holstebro

Telefontid mandag til fredag:

Visitator kan træffes fra kl. 08.30 - 09.30 og administration fra kl. 09.30 til 11.30.