Risikostyringsplan

  • Print
  • Forstør tekst

Hvad er en risikostyringsplan

Risikostyringsplanen har fokus på oversvømmelse i Holstebro by på grund af høj vandstand i Storå og den indsats, der er nødvendig for at minimere skadesvirkningerne af oversvømmelserne. I planen beskrives oversvømmelsesområderne og deres sårbarhed i forhold til oversvømmelser. Planen beskriver hvilke opgaver vi som kommune løser og hvilke oversvømmelser, der er et privat anliggende at håndtere.

Hent risikostyringsplanen her. (PDF)

Risikostyringsplanen er krav fra EU

Alle EU´s medlemslande skal som led i gennemførelsen af EU´s oversvømmelsesdirektiv planlægge for ekstreme oversvømmelser fra vandløb, søer og kyster, som kan medføre væsentlige negative følger for sundhed, miljø, kulturarv eller økonomi. Baggrunden for direktivet er de massive oversvømmelser, som ramte Centraleuropa i perioden 1998-2002. 
Vi er på grund af oversvømmelser fra Storå omfattet af direktivet. Risikoområdet udgøres i hovedtræk af centrale områder omkring Holstebro centrum på begge sider af Storå. 

Historiske oversvømmelser

Alle kendte historiske oversvømmelser fra Storå er forekommet i vinterhalvåret, i forbindelse med pludselig tøbrud eller efter langvarig regn. De første oversvømmelsesudfordringer kommer når vandstanden ved Storebro nærmer sig kote 9,2 meter mod normalkoten omkring 7,5 meter. Læs om historiske oversvømmelser under ”læs mere”. 

Skybrud er ikke omfattet

Storå på strækningen gennem Holstebro by vil på grund af sin forholdsvis dybe profil normalt være særdeles robust til at aflede vand fra et skybrud hvad enten det falder lokalt eller opstrøms i det 830 kvadratkilometer store opland. Oversvømmelser, der skyldes lokale skybrud, er ikke omfattet af oversvømmelsesbekendtgørelsen.


keyboard_arrow_up