Café Det Gode Køkken, Ulfborg

Caféen ved Ulfborg Aktiv Center er et tilbud til:

  • pensionister
  • førtidspensionister 
  • efterlønsmodtagere
  • beboere fra Ulfborg Aktiv Center  

Pensionister kan i begrænset omfang have en gæst med og Caféen er ligeledes - efter aftale - åben for pensionistgrupper, der ønsker at afholde møder og arrangementer. Du finder caféen i Ulfborg Aktiv Center.

Hver dag fra kl. 09.30 til 13.30 

Det Gode Køkken har deres egen hjemmeside, som hedder: detgodekoekken-holstebro.dk.

Via denne hjemmeside kan du orientere dig i hvad Det Gode Køkken kan tilbyde af ydelser. 

Derudover er du altid velkommen til at kontakte os i vores åbningstid.

Fødevarestyrelsens smiley-rapporter er nu tilgængelige på hjemmesiden.

Se Det Gode Køkkens seneste smiley-rapporter på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Social og Sundhed

Café Det Gode Køkken Ulfborg

mail detgodekoekken@holstebro.dk
phone 96114159 eller 96114150

Holmegade 35
6990 Ulfborg