Befordringsgodtgørelse

Hvis du ikke er pensionist, kan du i nogle tilfælde søge om befordringsgodtgørelse.

Det er et krav, at du skal køre til læge eller speciallæge, og der er længere end 50 km til den nærmeste speciallæge.

Befordringsgodtgørelsen vil typisk udgøre, hvad der svarer til billigste offentlige transport til nærmeste speciallæge. I særlige tilfælde kan der udbetales kilometergodtgørelse efter gældende takster.

Hvis du ønsker at søge om befordringsgodtgørelse, skal du aflevere følgende til din bopælskommune:

  • Dokumentation fra den læge eller speciallæge, du har besøgt
  • Evt. bilag fra befordringen

For pensionister gælder særlige regler. Få mere information om de forskellige muligheder for kørsel på kommunens kørselskontor.

Borgerservice

Øvrige - Borgerservice

lock Send Digital Post (borger)
lock Send Digital Post (virksomhed)
mail Send sikker besked

phone 96117574

Kirkestræde 11
7500 Holstebro