Ansøg om adgang til vejen

Overkørsel, indkørsel, udkørsel, opkørsel, nedkørsel – eller bare adgang til vejen fra din matrikel.

Ansøgning

Det kræver kommunens tilladelse at ændre adgang til din matrikel. Det gælder for anlæg af ny adgang, flytning, udvidelse eller nedlæggelse af eksisterende adgang mod private fælles veje i by eller bymæssigt område samt alle offentlige veje.
 

Ansøg om adgang til vejen


Kommunen skal sikre, at der ikke er vejtekniske og færdselsmæssige hindringer ved ændring af en overkørsel. For at sikre dette, stiller kommunen krav til bredden på overkørslen, antal overkørsler samt udformningen af overkørsler til ejendomme.

Det er kommunens vurdering, at for mange og for brede ramper kan medføre vandproblemer, da vandet vil stå mellem ramperne, hvor der måske ikke er en rendestensrist. Disse vandproblemer kan være til gene for trafikanter samt medføre at regnvandet sprøjtes ind på bygninger.

Din adgang må ikke være til besvær for andre 

Det er ligeledes kommunens vurdering, at for mange og for brede ramper kan medføre at det bliver vanskeligere for gæster at parkere langs med kantstenen da der ikke må parkeres ud for adgange eller overfor adgange  hvis det vanskeliggør ind- og udkørsel til en ejendom.

På baggrund af ovenstående vil der oftest kunne gives tilladelse til én adgang med en bredde på maksimalt:

  • 4 meter ud for en enkelt garage/carport
  • 5 meter ud for en enkelt garage/carport samt en holdeplads og
  • 7 meter for en dobbelt garage/carport. 

Når du søger om ændret adgang til en privat fælles vej i by eller bymæssigt område kan kommunen give en offentlig retlig tilladelse. Kommunen skal sikre, at adgangen er forenelig med de trafikale og vejtekniske forhold på vejen. Hvorvidt den offentlige retlige tilladelse kan benyttes, afhænger af, om ansøger har ret til at benytte den pågældende vej. Retten afhænger af vejejeren.


Offentlige veje eller private fælles veje?

På kort fra Den Centrale vej- og sti fortegnelse kan du se hvilke veje der er offentlige. Ikke alle private fælles veje er registrerede på kortet, men hvis vejen ikke er offentlig er det en privat fællesvej eller en privat vej.

Åbn kort i nyt vindue

Teknik og Miljø

Team Drift - Trafik, Park og Skov

mail Send sikker besked

phone 96117555 - 96117560

Kirkestræde 11
7500 Holstebro