Byggegrunde på Skrænten, Sevel

om området

Udviklingspotentiale

Sevel er en landsby med knap 500 beboere og har et opland med næsten ligeså mange indbyggere.
Byen har fastholdt mange vigtige funktioner for en by med udviklingspotentiale.

om udstykningen

Skrænten

De åbne marker op til idrætspladsen mod nord og arealerne ud til skovbrynet mod sydøst, giver en fornemmelse af, at her er du på én gang tæt på naturen og midt i landsbyens trygge nærmiljø.

Salgspriser inklusiv moms

skrænten

1. afsnit
Nr. 33, 828 kvm, 160.000 kr.
Nr. 35, 1056 kvm, 195.000 kr.

2. afsnit
Nr. 44, 1295 kvm, 309.000 kr.
Nr. 47, 1593 kvm, 368.000 kr.
Nr. 48, 1160 kvm, 282.000 kr.
Nr. 49, 997 kvm, 249.000 kr.
Nr. 51, 968 kvm, 243.000 kr.
Nr. 53, 921 kvm, 234.000 kr.
Nr. 55, 1343 kvm, 318.000 kr.

Se stort kort

mange vigtige funktioner

Sevel - tæt på det, de andre kører langt efter

Vuggestue, børnehave, skole og SFH er samlingspunkter for den yngste generation, men der er også en offentlig institution for den anden ende af aldersskalaen med Sevel Alderdomshjem.

Sevel Hallen er en traditionel idrætshal tæt på skole og daginstitutionerne. Men den lille landsby rummer også idrætsanlæg og boldbaner, tennisbane og ridebaneanlæg.

Har du sagt Sevel, har du også sagt Sevel Kro og Hjerl Hede, der både er lokale udviklingsaktører og turistattraktioner.

Naturoplevelser er ikke noget, man kører langt efter. De er lige uden for bygrænsen. Områderne omkring Helle Sø, Stubbergaard Sø og Flyndersø er nogle af de større attraktioner fyldt med smukke landskaber, vandrestier og kulturminder fra en egn, der har været beboet i mindst 4.000 år.

liv i byen

Aktiv borger- og idrætsforening

Sevel Campingplads, købmand, bager, el-forretning, autoværksted, bank-filial og kirke og forsamlingsgård holder også liv i byen, der har en meget aktiv borgerforening og idrætsforening.
Og det virker som om borgerne selv tager stort ansvar for at leve op til byens slogan ”Sevel - en levende landsby”. Se mere på www.sevelby.dk for at få et indtryk at borgernes fællesaktiviteter, foreninger og meget mere.

I 2015 afholdte Sevel Idrætsforening den første udgave af Sevel Musik og Danse Festival for handicappede – et initiativ der trak deltagere fra alle de omkringliggende kommuner.

Det var også borgerforeningen, der i 2014 sammen med Holstebro Kommune åbnede en 5 km lang cykelsti til den lidt større by Vinderup, hvor de fleste af områdets ældste børn går i skole og til fritidsaktiviteter, der ikke findes i Sevel.

Byggegrunde på Skrænten

Byggegrunde i Sevel finder du på Skrænten med to udstykninger tæt på hinanden i byens østlige udkant. Parcelhusgrundene er forholdsvis store med mulighed for varieret byggeri med marker og naturområdet Gjæven lige uden for døren. 

De to udstykningsområder i byens østlige del rummer forholdsvis store byggegrunde, der lægger op til et varieret boligmiljø med individuelle byggerier.

Der er masser af plads og friarealer i forbindelse med byggegrundene og en mindre sø på ca. 400 m2. En god forbindelse til det fredede naturområde Gjæven, der nærmest omkranser byen fra øst, forstærker områdets landsbykarakter.

Billede af byggegrunde i Sevel

fakta

Om byggegrundene

Nr. 33-35 - 1. afsnit

  • Priserne er inklusive tilslutningsbidrag til kloak samt et byggemodningsbidrag til fjernvarme
  • Priserne er ikke inklusive tilslutningsbidrag til el og vand samt tilslutningsbidrag til fjernvarme

Nr. 44-55 - 2. afsnit

  • Priserne er inklusive tilslutningsbidrag til kloak, el og vand, samt et byggemodningsbidrag til fjernvarme 
  • Priserne er ikke inklusive tilslutningsbidrag til fjernvarme
keyboard_arrow_up