Vilde borgere

Her kan du se ideer og tiltag fra vilde borgere. Der kommer løbende nye præsentationer og inspiration.

Tvis Mølle

Tvis Mølle Have er anlagt og drevet af lokale ildsjæle. Foreningen arbejder bl.a. for at få flere insekter i området. Fx ved at opstille insekthoteller og vælge planter, som tiltrækker insekter og sommerfugle. De har fået gode råd af Danmarks Naturfredningsforenings lokale sommerfugle-ambassadør.

Haven bidrager med oplevelser, som stimulerer alle sanser. Den er til læring og viden om planter og deres egenskaber. Og den er en del af formidlingen af den betydelige natur- og kulturhistorie i området omkring Tvis Kloster og Tvis Mølle Naturlaboratorium.

Haven indeholder bl.a. medicinske urter, snapseurter, urter til plantefarvning, urtehave, humlehave, sansehave, Jomfru Maria-bed, skolehaver samt bi-, frugt- og bærhave. Den bidrager til at forstå årets gang i haven og i naturen, dyrkning og høst, jordforarbejdning samt planters anvendelse. 

 

Tvis Mølle Have

Gode leveforhold for insekter

I Tvis Mølle Have er der fokus på at skabe gode leveforhold for insekter, derfor er der også sået kløver i græsset, så havens græsarealer står med både hvid- og blodkløver, der er gode for bier og insekter.

Insekthotell

Insekthoteller

I Tvis Mølle Have er der opsat store insekthoteller. De giver ly for vind og vejr og er samtidig et sted, hvor insekterne kan skjule sig, overvintre og lægge æg. 

Stendiget er levested for mange insekter og smådyr

Stendiget er levested for mange insekter og smådyr

Stendiget, der er etableret i sommeren 2018 er levested for mange insekter og smådyr. Det er hensigten, at diget med tiden skal passe sig selv, således at der kommer en masse et og to årige vilde planter, der er gode til bier og alskens insekter.

De første vækstsæsoner er diget blevet slået et par gange i sæsonen med le, og det afslåede materiale er fjernet. Formålet er at udpine jorden og bevæge tilstanden hen mod ”overdrev”.  

Vild med vilje i Krøyerhaven

Krøyerhaven har et krible krable område. Her vil de gerne tiltrække insekter og kryb, som de sammen kan studere og passe på. 

Desuden er området noteret hos Naturstyrelsen som et giftfrit område, og i det hele taget vil fokus i Krøyerhaven fremover være at værne om biodiversitet ved initiativer som vilde områder og beplantning af forskellige insekttiltrækkende planter og blomster. Fx vil der ikke blive slået græs på størstedelen af Krøyerhavens områder, og der er plantet sommerfuglebuske. 

 

Vilde blomster i Krøyerhavens krible krable område

Krible krable område i Krøyerhaven

Igen i år har Krøyerhaven plantet vilde blomster på deres krible krable område. Her vil de gerne tiltrække insekter og kryb, som de sammen kan studere og passe på.