Jordvarmeanlæg

Hvis du ønsker at etablere et jordvarmeanlæg, skal du først anmelde det til Holstebro kommune.

Billedet viser installationsrør til varmeforsyning

Anmeldelse af jordvarmeanlæg

Etableringen skal ske i henhold til bekendtgørelse om jordvarmeanlæg og her kan du også læse om oplysningskrav i forbindelse med anmeldelsen. Selve anmeldelsen skal indsendes gennem ansøgningssystemet Byg og Miljø.

 

Husk at færdigmelde anlægget

Vær opmærksom på at færdigmelde anlægget når det er installeret, så det kan blive registreret i kommunens BBR-register. Med færdigmelding i Byg og Miljø skal du sende dokumentation for tæthedsprøvning og her er et skema der kan bruges:

Et terrænnært anlæg skal etableres mindst 50 meter fra et alment eller ikke-alment vandforsyningsanlæg, og mindst 5 meter fra et andet vandforsyningsanlæg.

Et dybt anlæg skal etableres mindst 300 meter fra et alment eller ikke-alment vandforsyningsanlæg og mindst 50 meter fra et andet vandforsyningsanlæg.

Teknik og Miljø

Jordvarme

mail Send sikker besked

phone 96117563

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

Hvis du har spørgsmål om jordvarme, kontakt venligst Teknik og Miljø ved at bruge "Send sikker besked" knappen.