Oversvømmelseskort

  • Print
  • Forstør tekst

Vores offentligt tilgængelige digitale kort opererer med to typer af oversvømmelseskort.

Første gang du bruger kortet

Er du førstegangsbruger, kan du få tilsendt en lille vejledning ved at sende en mail til teknik.miljoe@holstebro.dk, før du går videre i kortet under selvbetjeningsløsninger.

Kortene kan ikke benyttes til detailplanlægning. De er alene beregnet til at screene risikoen for oversvømmelse ud fra informationer baseret på kortdata om terrænforhold og statistisk beregnede nedbørshændelser og bygningsinformationer hentet fra BBR.

Data stammer fra forskellige kilder. Holstebro Kommune kan ikke gøres ansvarlig for informationerne fra data, for brug eller fortolkninger af informationer fra datasættene.

Risikokort

Se risikokortet

Risiko udtrykker hvor sandsynlig en skadesvoldende oversvømmelser er et pågældende sted. Risiko angives ved en 3-trinsskala: Høj, middel, lav.

Risikokortet er velegnet til at vise overblik over et større område og benyttes til at prioritere indsats. En indsats kan være at undersøge de faktiske oplevede oversvømmelser i et område.

Udbredelseskort

Se udbredelseskortet

Udbredelseskort viser oversvømmelsen mere detaljeret end risikokort.

Kortet viser den geografiske udstrækning af oversvømmelser i forhold til et bestemt tema (feks. regnvand eller grundvand).

keyboard_arrow_up