Søndergård Holstebro

Beskrivelse

Industriområdet Søndergård er beliggende i Holstebro bys nordøstlige udkant direkte til Ringvejen med ca. 2 km til byens centrum.

Pris

79 kr. pr. m2.

Prisen skal tillægges moms på 25%.

Prisen er excl. tilslutningsbidrag til kloak, vand og el, samt udgifter i forbindelse med handelens berigtigelse.  

Erhvervsgrunde Søndergård i Holstebro

Områdets anvendelse, bebyggelsens omfang samt udstykning og forkøbsret

Området må kun anvendes til industriformål.
Bygningers rumfang: max. 3 m3 pr. m2 grundareal.
Bebyggelsesprocent: max. 50% af grundarealet.
Bygningers højde: max. 10 m over terræn.
Grundene udstykkes i størrelser efter købers ønske, i det omfang de resterende arealer kan udnyttes på en hensigtsmæssig måde. 

Området er af Vejdirektoratet godkendt som modulvogntogsområde, og det betyder, at transportører, som bosætter sig i Søndergård og ønsker at benytte modulvogntog, uden beregning kan tilmelde sig ordningen. For nærmere information omkring ordningen kan Trafik og Park kontaktes på tlf. 9611 7555.

I tilfælde af usolgte naboarealer vil der være mulighed for mod betaling af et reservationsgebyr at få forkøbsret hertil i indtil 3 år.

 


keyboard_arrow_up