Førskole

  • Print
  • Forstør tekst

Børn, unge og familie

Sidst opdateret 10. oktober 2023
af Sara Gehr

Dit barn tilbydes førskole fra den 1. maj og indtil skolen begynder i august.

Det er vigtigt at opretholde de kompetencer, som børnene har lært i børnehaven i tiden før start i førskolen.

Læringsindholdet i førskolen tager udgangspunkt i de seks kompetenceområder, der gælder for børnehaveklassen. Det er:

  1. Sprog
  2. Matematisk opmærksomhed
  3. Naturfaglige fænomener
  4. Kreative og musiske udtryksformer
  5. Krop og bevægelse
  6. Engagement og fællesskab.

Personalets arbejde med de seks kompetenceområder fra børnehaveklassen skal skabe større sammenhæng mellem børnehave og skole for skolestartere og hviler på det fælles pædagogiske grundlag for dagtilbud.​

De indholdsmæssige krav til førskolen understøtter, at børnene er klædt bedst muligt på til at starte i skole, og at de oplever sammenhæng samt en tryg overgang mellem dagtilbud og skole.

Du kan læse om, hvad en plads i førskole koster

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 10. oktober 2023 af Sara Gehr