Pasning af skolebørn

Se hvad en plads i skolefritidsordning koster samt mulighederne for at vælge mellem morgen-, eftermiddags- og heldagspladser.

Priser for 2024

Skriv dit barn op via den Digitale pladsanvisning.

Den digitale pladsanvisning

Betalingen for en plads i SFO sker månedsvis og forud, og skal betales senest den 1. i hver måned. 
Her finder du priser for 2024.

Prisen gælder for børn der går i førskolegruppe. Dette er et tilbud til dit barn fra den 1. maj til den 31. juli det år hvor det begynder i skole.

Pris for 2024:

  • Heldagsplads koster 2.061 kr. pr. måned.

Priser for 2024:

  • Morgenplads koster 563 kr. pr. måned.
  • Eftermiddagsplads koster 1.548 kr. pr. måned.
  • Heldagsplads koster 2.061 kr. pr. måned.

Prisen gælder for børn i alderen 10-13 år i juniorklub.

Pris for 2024:

  • Juniorklub (aften i 8 måneder) koster 297 kr. pr. måned.

Tilskud til SFO

Friplads betyder at kommunen nedsætter din betaling for SFO eller lader betalingen helt bortfalde. Dit barn kan få hel- eller delvis friplads, afhængigt af husstandens aktuelle indtægter.

Har du mere end et hjemmeboende barn under 18 år, forhøjes indtægtsgrænsen for hvert barn ud over det første.

For enlige forsørgere forhøjes fripladsgrænsen.

Læs mere på borger.dk

Familier med mere end et barn i SFO kan få søskenderabat.

Der betales fuld pris for den dyreste plads (bruttodriftsudgiften). Søskendetilskud udgør 50 % af prisen for de øvrige pladser. Når der ydes økonomisk tilskud, beregnes søskendetilskud herefter.

Søskendetilskud ydes til det ældste barn, når der er søskende i samme pasningsmodul.

Børn, som er optaget i ungdomsklubber, væresteder, legestuer m.m., er ikke omfattet af reglerne om søskendetilskud, og kan heller ikke udløse tilskud for søskende, der er optaget i andre dagtilbud.

Oversigt over tilbud

Hvis dit barn har et særligt behov, og du som forælder derfor ønsker, at dit barn skal forblive i SFO efter 4. klasse kan du sende en ansøgning til Børn og Unge med et begrundet ønske, som er attesteret af SFO-lederen.

Kontakt os

Borgerservice

Team 1

borgerservice@holstebro.dk
Tlf.: 9611 7575

visibility_off visibility
Kontakt os

Bestil tid i Borgerservice

X i kalenderen

X