Byens plan

Byens Plan er et visionært bud på hvordan Holsebro Midtby kan udvikle sig i de kommende år som en grøn kulturkøbstad.

I Holstebro midtby er der store og bynære arealer at udvikle, herunder 70.000 m2 midt i byen, som bliver ledige, når Hospitalsenheden Vest flytter til et nyt supersygehus i 2021. Byens Plan omfatter hele kernen af Holstebro by, der i dag har knap 40.000 indbyggere.

I processen har Holstebro Udvikling P/S indbudt tværfaglige teams til at ansøge om at blive prækvalificeret til at udarbejde Byens Plan. Senere blev tre teams udvalgt til at deltage i en parallelkonkurrence. Parallelkonkurrencen blev gennemført i samarbejde med byplanlægningsfirmaet CFBO i Aarhus, der står for den praktiske gennemførelse. CFBO har erfaring med byudviklingsprojekter i hele landet.

Team Vandkunsten blev i oktober 2019 udpeget som vinder af parallelkonkurrencen. Holdet består af hovedrådgiver Vandkunsten Arkitekter samt underrådgivere og konsulenter i form af Skaarup Landskab, Torben Schønherr, ÅF og ICP.

Er du interesseret i Byens Plan, så læs mere på Holstebro Udviklings hjemmeside.