Whistleblower-ordning

I Holstebro Kommune har vi en whistleblower-ordning for medarbejderne.

Whistleblower-ordning

Med ordningen kan alle medarbejdere ved kommunen indberette oplysninger om ulovligheder og andre alvorlige forhold. Medarbejderne tilgår ordningen via kommunens intranet.

Medarbejderne kan selvfølgelig tage bekymringer, mistanker og eventuel viden om ulovligheder og andre alvorlige forhold op med den nærmeste leder, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant. Og de kan gøre det uden risiko for ansættelsesretslige konsekvenser.

Men hvis de er utrygge ved at gøre det, eller synes at sagen er behandlet forkert, kan de altså benytte whistleblower-ordningen. 

Whistleblowerloven

Kommunen skal ifølge whistleblowerlovens § 27 årligt informere om antallet af indberetninger og behandlingen af disse. I 2023 er der modtaget 0 indberetninger.

Se mere i Lov om beskyttelse af whistleblowere