Åbent tilbud i Psykiatrien i Nordvest

Et tilbud er til dig over 18 år, som oplever en akut psykisk krise og har behov for kortvarig støtte i form af krisehjælp

Åbent tilbud i Psykiatrien i Nordvest

Et åbent tilbud i Psykiatrien i Nordvest – hurtig hjælp i en akut psykisk krise

Åbent tilbud i Psykiatrien i Nordvest er til dig over 18 år, som oplever en akut psykisk krise og har behov for kortvarig støtte i form af krisehjælp fra en professionel medarbejder.

Vi hjælper dig, uanset om du har en sindslidelse, som du har levet med i kortere eller længere tid, og du er i en livskrise eller i en anden akut krise. Det er din oplevelse af din situation, som er i centrum.

Tilbuddet gælder også dig, der er pårørende eller samarbejdspartner.

  • oplever en akut krise, som angst, selvmordstanker, depression, selvskadende adfærd eller psykose.
  • føler at livet er svært at håndtere og har et akut behov for nogen at snakke med eller være sammen med.
  • lige har været udsat for en hændelse, som har rystet dig, og du har brug for at få talt med nogen for at få tankerne på plads igen.
  • har kontakt til psykiatrien, men mangler redskaber, frem for indlæggelse, til at kunne håndtere at være i eget hjem i den akutte psykiske krise.
  • er pårørende eller samarbejdspartner og vil kontakte Åbent tilbud i Psykiatrien i Nordvest med spørgsmål eller andet.

Du kan ringe anonymt alle ugens 7 dage på tlf. 9611 5070.

Telefonen er åben fra kl. 08.00-22.00.

Fra kl. 22.00-08.00 er der en telefonsvarer, hvor du kan indtale dit telefonnummer og eventuelt fortælle lidt om, hvorfor du ringer. Så ringer vi tilbage næste dag.

Støtten består af en samtale ved personligt fremmøde efter telefonisk aftale.

Vi kan eksempelvis lave en ’kriseplan’ sammen med dig. Kriseplanen kan være en hjælp for dig til at se og holde fast i dine handlemuligheder de næste par dage.

Som udgangspunkt vil der være opfølgning på din kriseplan 5 dage senere.

 

Hvis du er tilknyttet socialafdelingen i Lemvig eller Holstebro Kommune og har behov for overnatning i akuttilbuddet, kan det være muligt i den akutte fase af krisen.

Social og Sundhed

Åbent tilbud i Psykiatrien i Nordvest - Center for Sundhed


smartphone 96115070

Stationsvej 35
7500 Holstebro