Gravid

Tillykke med jeres graviditet

Som førstegangsforældre tilbydes i besøg. I besøget tilstræbes det at forventningsafstemme med jer, så I ved, hvad I kan bruge en sundhedsplejerske til. Det er en god ide, hvis I begge kan deltage i graviditetsbesøget.

Samtalen kan omhandle

  • Hvilke tanker og forestillinger I gør jer om at blive forældre
  • Hvilke forberedelser I gør jer i forhold til at blive forældre
  • Hvilke erfaringer I ønsker at tage med jer fremover i forældrerollen
  • Hvilke ændringer der sker i familien og i parforholdet, når der kommer et barn i familien
  • Og det I ellers har brug for at snakke om

Sundhedsplejersken får besked om graviditeten fra jeres jordemoder efter den første jordemoderkonsultation. I bliver tilbudt besøg mellem graviditetsuge 24 og 28. I vil modtage dato og tidspunkt for besøget i mors digital post eller via en opringning.

Når I har født, får vi besked fra fødestedet og vi vil kontakte jer for at aftale et besøg derhjemme 4. eller 5. dag efter fødslen (hvis I er udskrevet indenfor 72 timer efter fødslen).

Sundhedsplejen tilbyder besøg efter behov i graviditeten. Det kan være, hvis I tidligere har oplevet en svær start eller oplever ændringer i jeres livssituation. Det kan drøftes og aftales med jeres jordemoder.

Vi sender besked om dato og tidspunkt for et besøg i digital post eller via en opringning.

Når I har født, får vi besked fra fødestedet og vi vil kontakte jer for at aftale et besøg derhjemme 4. eller 5. dag efter fødslen (hvis I er udskrevet indenfor 72 timer efter fødslen).

Vi er glade for, at vi må være gæst i jeres hjem.  Vores faglighed tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsen retningslinjer.  
Vi ønsker at have en god dialog om jeres barn og familieliv – med åbenhed for hinandens forskelligheder. 

Husdyr

Er der husdyr i jeres hjem, ønsker vi, der tages hensyn, da vi kan være allergiske, bange for dyrene eller dyrene kan påvirke vores arbejde. 

Rygning/e-cigaretter

Ryger I derhjemme, ønsker vi, der ikke ryges under besøget.

Livet som far på barsel byder på en masse tid til nærvær og samvær med dit barn. Far for livet er et projekt, der skal skabe stærke relationer mellem far og barn, da det er utrolig vigtigt for, at far, barn og resten af familien trives. Er du far eller kommende far kan du søge information, inspiration og forslag til aktiviteter på farforlivet.dk

Hvis du tænker på at blive gravid eller allerede er gravid, er der gode råd at hente om sunde vaner i Sundhedsstyrelsens pjece: Sunde vaner - før, under og efter graviditet

Sundhedsplejen

Sekretariat

mailE-mail

smartphone9611 5305


Sundhedsplejens telefonrådgivning

Alle hverdage fra kl. 8.00 - 9.00


smartphone9611 5300