Træning til børn 

Formålet med indsatser på børneområdet er, at støtte barnet i at øge sit funktionsniveau med en målrettet indsats.

Hvem kan få træning?

En indsats på børneområdet tilbydes hvis:

 1. barnet er henvist fra hospital med en genoptræningsplan
 2. barnet bevilges træning efter Servicelovens §44
 3. barnet har en henvisning til vederlagsfri fysioterapi 

Indsatsen vil være tidsafgrænset og stiler imod, at barnet kan vedligeholde sit opnåede funktionsniveau.

Det vil altid være et tæt samarbejde med forældre og/eller fagpersoner i barnets daglige omgivelser.

De tre indsatstyper beskrives nedenfor.

Generel information om træningsindsatsen

Træningsindsatserne leveres af ergoterapeuter og fysioterapeuter fra Center for Træning og kan foregå i barnets hjem, i Center for Trænings lokaler, eller i barnets pasning/skoletilbud. Vi anvender også naturen som træningslokale.

Indsatsen er individuel tilrettelagt ud fra barnets behov og kan bestå af:

 • Indledende samtale
 • Observation og/eller undersøgelse
 • Fælles målsætning og plan
 • Råd og vejledning af forældre og fagpersoner omkring barnet
 • Motorisk træning
 • Træning i aktiviteter

Genoptræning efter henvisning fra hospital 

Det er hospitalets læger, der vurderer, om barnet har behov for genoptræning. Hospitalet skriver en individuel genoptræningsplan, som sendes til Center for Træning, Holstebro Kommune.

Herefter kontakter Center for Træning barnet/forældrene med et konkret tilbud om genoptræning. Der tages kontakt inden for fire dage og tilbydes opstart af genoptræning inden for syv dage, efter at vi har modtaget genoptræningsplanen.

Der kan fra hospitalet være ordineret en venteperiode inden genoptræningen må påbegyndes.

Hvis kommunen ikke kan tilbyde en tid til genoptræning inden for syv dage, har du ret til at gøre brug af frit valg på genoptræningsområdet. Du vil blive kontaktet af kommunen, hvis de ikke kan tilbyde dig en tid inden for syv dage.

Læs mere om patientrettigheder.

Træning efter Servicelovens §44 

Det er Center for Træning, der bevilger indsatsen, som tilbydes jf. Servicelovens §44. Bevillingen beror på en konkret, individuel vurdering.

Alle kan henvende sig til Center for Træning og ansøge om træning.

Du kan udfylde henvendelsesskema for børn (Servicelovens §44), hvis du er forældre/værge eller er fagperson.

Træningen har til formål at hjælpe barnet med at bevare fysiske og psykiske færdigheder, hvis barnet er blevet udfordret af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Der kan også bevilges en indsats, hvis barnet ikke følger den forventede motoriske udvikling.

Kvalitetsstandard

Se beskrivelse af indsats ift. indhold, ventetid mm. i kvalitetsstandard 

Vederlagsfri fysioterapi 

Vederlagsfri fysioterapi gives alene efter lægehenvisning.

På børneområdet (0-18 år) tilbyder Holstebro kommune vederlagsfri fysioterapi til de børn, som har behov for at modtage behandlingen i dagtilbud (dagpleje, vuggestue, børnehave eller skole).

Frit valg

Der er frit valg ift. om den vederlagsfrie fysioterapi til børn leveres af:

 1. Fysioterapiklinikker, der er tilsluttet overenskomsten 
 2. Fysioterapeut fra Center for Træning i barnets dagtilbud

Følgende klinikker beliggende i Holstebro Kommune leverer vederlagsfri fysioterapi:

 • Klinik for fysioterapi og træning, Vinderup
 • Ulfborg Klinik for fysioterapi
 • Fysioterapien Benefit
 • Fysio Danmark, Holstebro

Ønskes Center for Træning som leverandør af vederlagsfri fysioterapi kontaktes Center for Træning  for yderligere informatio.

Social og Sundhed

Center for Træning

mail rehabilitering@holstebro.dk
phone 96114800

Center for Sundhed, Stationsvej 35, 1
7500 Holstebro