Træning til børn 

Formålet med indsats på børneområdet er, at støtte barnet i at øge sit funktionsniveau med en målrettet indsats.

Hvem kan få træning?

Indsats på børneområdet tilbydes hvis:

 1. barnet er henvist fra sygehuset med en genoptræningsplan
 2. indsats vurderes at understøtte barnet aktivitetsmæssige udvikling
 3. barnet har en henvisning til vederlagsfri fysioterapi 

Indsats på børneområdet vil være tidsafgrænset og stile mod, at barnet efter endt indsats, kan vedligeholde sit opnåede aktivitetsniveau.

Indsats foregår i tæt samarbejde med forældre og fagpersoner i barnets daglige omgivelser i hjemmet og dagtilbud.

De tre indsatstyper beskrives nedenfor.

General information om træningsindsatsen

Træningsindsatserne leveres af ergoterapeuter og fysioterapeuter fra Center for Træning.

Indsatsen kan foregå i barnets hjem, i Center for Trænings lokaler, eller i barnets pasning/skoletilbud. Vi anvender også naturen som træningslokale.

Indsatsen er individuel tilrettelagt ud fra barnets behov.

En indsats kan bestå af:

 • Indledende samtale
 • Observation og/eller undersøgelse
 • Fælles målsætning og plan
 • Råd og vejledning af forældre og fagpersoner omkring barnet
 • Motorisk træning
 • Træning i aktiviteter

Genoptræning efter henvisning fra sygehus 

Det er sygehusets læger, der vurderer, om barnet har behov for genoptræning. Sygehuset skriver en individuel genoptræningsplan, og denne genoptræningsplan sender sygehuset til Center for Træning, Holstebro Kommune.

Herefter kontakter Center for Træning barnet/forældre med et konkret tilbud om genoptræning. I kontaktes indenfor fire dage og tilbydes opstart af genoptræning indenfor syv dage, efter at vi har modtaget genoptræningsplanen.

Der kan fra Sygehuset være ordineret en venteperiode inden genoptræningen må påbegyndes.

Hvis kommunen ikke kan tilbyde en tid til genoptræning inden for syv dage, har du ret til at gøre brug af frit valg på genoptræningsområdet. Du vil blive kontaktet af kommunen, hvis de ikke kan tilbyde dig en tid indenfor syv dage.

Du kan gå på hjemmesiden www.mingenoptræning.dk  for at finde alle relevante oplysninger om mulighederne for frit valg til genoptræning.

Loven om patientrettigheden, der trådte i kraft 1. juli 2018, omfatter de typer genoptræning, som kommunerne tilbyder borgere, der er udskrevet med en genoptræningsplan fra sygehuset.

Indsats der understøtter barnet aktivitetsmæssige udvikling

Indsats skal hjælpe barnet med at bevare fysiske og psykiske færdigheder, hvis barnet er blevet udfordret af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller hvis barnet ikke følger den forventede motoriske udvikling.

Det er Center for Træning, der bevilger indsatsen. Indsatsen tilbydes jf. Servicelovens §44.

Alle kan henvende sig til Center for Træning og ansøge om træning.

Du kan udfylde henvendelsesskema for børn (Servicelovens §44), hvis du er forældre/værge eller er fagperson.

Kvalitetsstandard

Se beskrivelse af indsats ift. indhold, ventetid mm. i kvalitetsstandard 

Vederlagsfri fysioterapi 

Vederlagsfri fysioterapi gives alene efter lægehenvisning.

På børneområdet (0-18 år) tilbyder Holstebro kommune vederlagsfri fysioterapi til de børn, som har behov for at modtage behandlingen i dagtilbud (dagpleje, vuggestue, børnehave eller skole).

Frit valg

Der er frit valg ift. om den vederlagsfrie fysioterapi til børn mellem 0-18 år vælges leveres af a) fysioterapiklinikker, der er tilsluttet overenskomsten eller b) fysioterapeut fra Center for Træning i barnets dagtilbud.

Følgende klinikker beliggende i Holstebro Kommune leverer vederlagsfri fysioterapi:

 • Klinik for fysioterapi og træning, Vinderup
 • Ulfborg Klinik for fysioterapi
 • Fysioterapien Benefit
 • Fysio Danmark, Holstebro
 • Mobilfysioterapeut Søren Dige

Ønskes Center for Træning som leverandør af vederlagsfri fysioterapi kontaktes Center for Træning  for yderligere information 

Social og Sundhed

Center for Træning

mail rehabilitering@holstebro.dk
phone 96114800

Center for Sundhed, Stationsvej 35, 1
7500 Holstebro