Kørsel til læge og speciallæge

Skal du til læge eller speciallæge, er der nogle muligheder for enten gratis kørsel eller godtgørelse af udgifter til transport. Dine muligheder afhænger blandt andet af, om du er pensionist.

Ansøg om kørsel til læge og speciallæge

Ansøg om kørsel til læge/speciallæge

Skal du til læge eller speciallæge, er der nogle muligheder for enten gratis kørsel eller godtgørelse af udgifter til transport.

Log på med MitID tilhørende den der ansøges for.
 

Ansøg om kørsel her

Åbningstider

Du er altid velkommen til at kontakte kørselskontoret på telefon 96 11 75 70 eller sende en mail på koersel@holstebro.dk

Åbningstider:
Mandag 07:00 – 15:20
Tirsdag 07:00 – 15:20
Onsdag 07:00 – 15:20
Torsdag 07:00 – 16:00 
Fredag 07:00 – 15:00
Lørdag lukket
Søndag lukket

Vær opmærksom på at kørselskontoret holder lukket i helligdagene, så har du brug for kørsel på disse dage, skal det bestilles i god tid.

Kørsel til sygehus

Undersøgelse og/eller behandling på hospitalet, hører som hovedregel under kørselskontoret i Region Midtjylland. Du kan læse mere om reglerne for kørsel til og fra hospital på Region Midtjyllands hjemmeside.

Hvis din egen læge eller speciallæge henviser dig til diagnostisk undersøgelse på hospitalet, gælder samme regler som ved kørsel til læge eller speciallæge. 

Akut kørselsbehov

Ved akutte kørselsbehov uden for kørselskontorets åbningstid, skal du selv bestille og betale for kørslen. Du kan efterfølgende få udgiften refunderet ved at sende dokumentation for læge besøg og kørselsudgift via digitalpost til kommunen eller aflevere det i postkassen foran rådhuset att.: Kørselskontoret.

 • Som folke- eller førtidspensionist er du berettiget til gratis kørsel, hvis du er med i sygesikringsgruppe 1, og hvis du af helbredsmæssige årsager ikke er i stand til at klare offentlig transport eller gå, cykle eller køre selv.
 • Hvis du kan benytte offentlige transportmidler, er du ikke berettiget til den gratis kørselsordning, men der er mulighed for at få omkostningerne refunderet såfremt de overstiger 25 kr.
 • Hvis du selv har sørget for transporten, kan du søge om befordringsgodtgørelse i Borgerservice. Du skal blot aflevere dokumentation for fremmøde fra den læge, du har været hos samt eventuelle bilag for kørslen.
 • Hvis du er blevet kørt privat, fordi du ikke kan benytte offentlige transportmidler, kan der søges om kilometertakst til nærmeste læge eller speciallæge

Holstebro Kommune har udliciteret opgaven med kørsel til læge og speciallæge til Midttrafik. Hvis du har brug for transport til ovennævnte, ringer du til Kørselskontoret på tlf.nr. 96117570 . Hvis det er første gang, du bestiller kørsel, bliver du visiteret til kørslen ud fra ovenstående kriterier.
Det er en god idé at bestille kørsel i god tid. Når du ringer, bliver du – foruden visiteringen – bedt om følgende oplysninger:

 • Cpr.nummer
 • Lægens/speciallægens navn
 • Hvornår du har en tid hos lægen
 • Om du har brug for en alm. taxa eller lifttransport
 • Om du har behov for at medbringe hjælpemiddel, f.eks. rollator eller kørestol
 • Om du har behov for hjælp/ledsagelse i forbindelse med lægebesøget
 • Egen læge
 • Behandling hos nærmeste speciallæge indenfor Holstebro Kommune efter henvisning
 • Undersøgelse eller behandling hos nærmeste øjenlæge indenfor Holstebro Kommune (uden henvisning)
 • Undersøgelse eller behandling hos nærmeste øre-næse-hals læge indenfor Holstebro Kommune (uden henvisning)
 • Bandagister
 • Fysioterapeuter
 • Kiropraktorer
 • Tandlæger
 • Fodterapeuter

I de tilfælde, hvor transporten alene er nødvendig, fordi du ikke har umiddelbar adgang til offentlig transport.

Holstebro Kommune har en aftale med Midttrafik om fribefordring af pensionister til læge og speciallæge. Da det er en samordnet kørsel, skal du forvente at køre sammen med andre borgere, ligesom køreturen kan blive lidt længere

Holstebro Kommune

Kørselskontor

mail Send sikker besked
mail koersel@holstebro.dk
phone 96117570

Kirkestræde 11
7500 Holstebro