Børne- og Ungepolitik

Politikkens 6 temaer


Tryg opvækst

Børn og unge har potentiale.

Potentialet udvikles og
udfoldes gennem relationer.

Alle børn og unge skal understøttes
og udfordres gennem en tryg opvækst.

 


Udviklende fællesskaber

Børn og unge er forskellige.

Udviklende fællesskaber anerkender
og imødekommer forskelligheder.

Alle børn og unge skal opleve,
at de har noget at bidrage med.

 


Sammenhæng og helhed

Børn og unge vil møde forandringer.

Sammenhæng og helhed på tværs
af forandringer styrker livsduelighed.

Alle børn og unge skal opleve sammenhæng
og helhed i mødet med forandringer.

 

Selvstændige valg

Børn og unge har mange muligheder.

Selvstændige valg bygger på
ansvarlighed og kritisk tænkning.

Alle børn og unge skal være i stand til
at træffe valg med respekt for sig selv og andre.

 

Krop og bevægelse

Børn og unge har brug for at bevæge sig.

Fysisk aktivitet og
bevægelse styrker børn og unges trivsel.

Alle børn og unge skal have mulighed for at deltage
i forskellige former for leg, udtryk og bevægelse.

 

Kunst og kultur

Børn og unge udvikles gennem kunst og kultur.

Kunst og kultur giver udsyn og
identitet på tværs af etniske og sociale skel.

Alle børn og unge skal gøre
sig erfaringer med kunst og kultur.

 

Børne- og Familieudvalgets målsætning

2023-2024

I 2023 og 2024 skal børn og unges perspektiver sætte retning for vores arbejde med Børne- og Ungepolitikken. Børn og unges perspektiver skal både være udgangspunkt for de indsatser, vi sætter i gang og bruges til at undersøge, om vi lykkes.

Børn og Unge

Sekretariat

lock Send Digital Post (borger)
mail boern.unge@holstebro.dk
phone 96117536

Kirkestræde 11
7500 Holstebro