Børne- og Ungepolitikkens 6 temaer

 

 

 

 

 

Tryg opvækst

 

 

Børn og unge har potentiale.

Potentialet udvikles og udfoldes gennem relationer.

Alle børn og unge skal understøttes og udfordres gennem en tryg opvækst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udviklende fællesskaber

 

Børn og unge er forskellige. 

Udviklende fællesskaber anerkender og imødekommer forskelligheder. 

Alle børn og unge skal opleve, at de har noget at bidrage med.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammenhæng og helhed

 

Børn og unge vil møde forandringer. 

Sammenhæng og helhed på tværs af forandringer styrker livsduelighed.

Alle børn og unge skal opleve sammenhæng og helhed i mødet med forandringer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selvstændige valg

 

Børn og unge har mange muligheder. 

Selvstændige valg bygger på ansvarlighed og kritisk tænkning.

Alle børn og unge skal være i stand til at træffe valg med respekt for sig selv og andre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krop og bevægelse

 

Børn og unge har brug for at bevæge sig.

Fysisk aktivitet og bevægelse styrker børn og unges trivsel.

Alle børn og unge skal have mulighed for at deltage i forskellige former for leg, udtryk og bevægelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunst og kultur

 

Børn og unge udvikles gennem kunst og kultur.

Kunst og kultur giver udsyn og identitet på tværs af etniske og sociale skel.

Alle børn og unge skal gøre sig erfaringer med kunst og kultur.

Børne- og Familieudvalgets målsætning

I løbet af de næste 2 år vil vi se en stigning i antallet af børn og unge, der oplever sig som en værdifuld del af et eller flere af de fællesskaber, vi tilbyder

 Kontakt os

Børn og Unge

phone96117536

mailboern.unge@holstebro.dk

keyboard_arrow_up