Holstebro Seniorhus

Holstebro Seniorhus

Holstebro Seniorhus er et kommunalt dagtilbud til hjemmeboende pensionister, efterlønsmodtagere og førtidspensionister med behov for let til moderat personalestøtte.

Der er dagligt plads til 22 brugere.

Holstebro Seniorhus har adresse Birkehøj 80, 7500 Holstebro.

En forudsætning for at benytte Holstebro Seniorhus er, at man har lyst til samvær med andre mennesker og indstillet på at deltage aktivt i husets tilbud, der alle tilrettelægges efter muligheder og behov.

Holstebro Seniorhus er beliggende i rolige omgivelser med gode adgangsforhold – også for brugere med gangbesvær.

  • Huset har gode fysiske rammer med handicapvenlig indretning.
  • Huset har flere aktivitetsrum af varierende størrelse.
  • Huset har en stor udestue med tilhørende gårdhave.

Brugerne af Holstebro Seniorhus betaler selv forplejning, evt. kørsel og et mindre beløb for en visiteret plads. Deltagelse i husets aktiviteter er gratis. Evt. materialer betales af brugerne.

Betaling foregår automatisk efter tilmelding til opkrævning via nem konto.

Personalet i Holstebro Seniorhus er altid synligt, og deres opgave er primært at sørge for at skabe den fornødne struktur og overskuelighed for brugerne samt at tilbyde samvær og aktiviteter målrettet husets brugere.  

Derudover kan personalet yde praktisk bistand til den enkelte bruger under opholdet i Holstebro Seniorhus.

Andre behov for hjælp i hverdagen skal den enkelte selv aftale med visitationen og hjemmeplejen.

Der er mulighed for at bestille mad gennem Det Gode Køkken.

Maden bliver leveret til Holstebro Seniorhus og kan nydes i samværet med dagtilbuddets øvrige brugere.

Social og Sundhed

Holstebro Seniorhus

mail dagtilbudsundhed@holstebro.dk
phone 96114870

Birkehøj 80
7500 Holstebro

Telefontid mandag- fredag kl. 08.00 - 12.00 

Åbningstid mandag - torsdag kl. 09.30 - 15.00, fredag kl. 09.30 - 13.00