Holstebro Seniorhus

  • Print
  • Forstør tekst

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 03. april 2022
af Elisabeth Haahr Christensen

Holstebro Seniorhus er et kommunalt dagtilbud til hjemmeboende pensionister, efterlønsmodtagere og førtidspensionister med behov for let til moderat personalestøtte. Holstebro Seniorhus har dagligt plads til 22 brugere.

En forudsætning for at benytte Holstebro Seniorhus er, at man har lyst til samvær med andre mennesker og indstillet på at deltage aktivt i husets tilbud, der alle tilrettelægges efter muligheder og behov.

Holstebro Seniorhus er beliggende i rolige omgivelser med gode adgangsforhold – også for brugere med gangbesvær.

  • Huset har gode fysiske rammer med handicapvenlig indretning.
  • Huset har flere aktivitetsrum af varierende størrelse.
  • Huset har en stor udestue med tilhørende gårdhave.

Brugerne af Holstebro Seniorhus betaler selv forplejning, evt. kørsel og et mindre beløb for en visiteret plads. Deltagelse i husets aktiviteter er gratis. Evt. materialer betales af brugerne.

Betaling foregår automatisk efter tilmelding til opkrævning via nem konto.


keyboard_arrow_up Sidst opdateret 03. april 2022 af Elisabeth Haahr Christensen