Databeskyttelse - Børn og Unge-udvalget

Dataansvarlig

Holstebro Kommune er overordnet dataansvarlig for kommunens oplysninger. Kommunen repræsenteres af de enkelte forvaltninger og Sekretariatet for Børn og unge-udvalget i Personale og Jura er ansvarlig for de oplysninger, som sekretariatet har om dig og dit barn.

Håndtering af data

Sekretariatet for Børn og unge-udvalget i Personale og Jura behandler personoplysninger om dig, når Holstebro Kommune har anmodet Børn og unge-udvalget om at tage stilling til en indstilling i en sag om et eller flere børns forhold, hvori du er part.

Oplysningerne kan være navn, cpr-nummer og adresse. Det kan også være mere personlige oplysninger for eksempel om dit helbred, dine sociale forhold, kriminalitet, din økonomi og dine boligforhold.

Sekretariatet behandler dine oplysninger efter databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e og artikel 9, stk. 2, litra f. Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1. Hvis vi behandler oplysninger om strafbare forhold, sker dette med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 10 og databeskyttelsesloven § 8.

Sekretariatet for Børn og unge-udvalget modtager normalt de oplysninger, der skal bruges til at behandle en sag i Børn og unge-udvalget fra fagforvaltningen i Holstebro Kommune. Sekretariatet kan også indhente oplysninger fra cpr-registreret eller andre offentlige registre.

De oplysninger, der indhentes om dig, registreres løbende i Holstebro Kommunes elektroniske sagsregistreringssystem og opbevares i overensstemmelse med de herom gældende regler, herunder arkivlovens regler og Rigsarkivets bestemmelser.

Sekretariatet for Børn og unge-udvalget registrerer og udveksler eventuelt oplysninger med andre myndigheder, parter i sagen eller andre, for at kunne behandle sagen korrekt.

Mere om databehandling

holstebro.dk/databeskyttelse kan du se de forskellige områder og læse mere om dine rettigheder og vores håndtering af dine oplysninger.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver

Personale og Jura

Sekretariatet for Børn og unge-udvalget

mail jura@holstebro.dk
phone 96115224

Kirkestræde 11
7500 Holstebro