Rydehjemmet - Dagtilbud

Rydehjemmets dagtilbud er et aktivitets- og samværstilbud til voksne borgere med udviklingshæmning og samtidig behov for pleje og omsorg.

Husets fokus

Dagtilbuddet lægger stor vægt på at skabe en varieret hverdag for borgerne med tilbud om forskellige aktiviteter. Der er fokus på at dagligdagen foregår i et tempo, som passer til den enkelte borgers behov.

Dagtilbuddet ligger i tilknytning til botilbuddet Rydehjemmet og er en del af Center for Handicap.

Målgruppe

Dagtilbuddet er målrettet voksne med udviklingshæmning, som udover pædagogisk støtte har brug for en del pleje og omsorg. 

Dagtilbuddet benyttes primært af beboere fra Rydehjemmets botilbud.

I dagtilbuddet tilbydes forskellige aktiviteter, hvor borgerne kan deltage i samværet med andre.

Dagligdagen er tilrettelagt ud fra en fast struktur i overensstemmelse med den enkelte borgers behov for støtte samt pleje og omsorg.

Rydehjemmets dagtilbud er åbent alle hverdage fra kl. 10.00 til kl. 14.00.

Dagen starter med, at alle samles, og over en kop kaffe aftales de forskellige gøremål og aktiviteter. Frokosten spises i fællesskab, hvorefter der er hvil og pause for de borgere, som har behov for det.

Med en recovery orienteret tilgang ønsker Rydehjemmet som det helt grundlæggende i den faglige indsats at have fokus på den enkelte borgers håb og drømme. Det betyder, at medarbejderne er nysgerrige på borgerens ”indefra-perspektiv” og ide om det gode liv.

Foruden den recovery orienterede tilgang arbejder medarbejderne på Rydehjemmet ud fra en neuropædagogisk tilgang, hvor fokus er på den enkelte borgers funktionsnedsættelse og muligheden for at tilrettelægge den faglige indsats med afsæt i borgerens ressourcer.

De faglige tilgange omsættes i praksis via forskellige metoder i arbejdet med borgerne:

  • KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis)
  • Pædagogisk massage
  • Sensorisk profil

Rydehjemmet har tilknyttet personale med forskellige kompetencer, som sikrer den nødvendige faglighed i det pædagogiske arbejde og i omsorgsdelen.

Her kan du læse om botilbuddet Rydehjemmet

Rydehjemmet ligger i den lille by Ryde ca. 10 km fra Holstebro. Tilbuddet er placeret i naturskønne omgivelser med udsigt til Limfjorden.

Dagtilbuddet har 19 pladser.

En høj faglig kvalitet er afgørende for at sikre, at du, som borger, får den nødvendige indsats.

Se hvordan vi fører tilsyn med den social- og sundhedsfaglige kvalitet.

Social og Sundhed

Rydehjemmet

mail center.handicap@holstebro.dk
phone 96114690

Rydevej 10, Ryde
7830 Vinderup