Grunde på Åbrinken, Vemb

På den øverste del af Storådalen i den sydvestlige udkant af Vemb by ligger området Åbrinken. Med våde engarealer ved den snoede Storå som afgrænsning kommer du helt tæt på naturområderne, men kun en kilometers penge fra skole og station.

Her er du både del af et stort lokalsamfund på over 1.300 indbyggere og så tæt på naturoplevelser og kulturhistoriske seværdigheder, som man overhovedet kan komme som borger i Vemb.
Du er heller ikke langt fra Nissum Fjord området – ja faktisk ligger kysten kun 2,5 km væk.

Kommende boliger i området skal være såkaldt åben-lav bebyggelse mellem et og to etager, og med udstykningens terrænfald er der gode muligheder for at bygge med udsigt til Danmarks næstlængste å.

Og kan du ikke nøjes med at kigge på naturen, kan du også bruge den. Der er fx stier helt ned til åen, kælkebakke og legeplads i det grønne.

Salgspris inklusiv moms

 • Nr. 1, 1192 kvm, 173.000 kr.
 • Nr. 2, 1230 kvm, 177.000 kr.
 • Nr. 3, 1072 kvm, 158.000 kr.
 • Nr. 4, 1308 kvm, 187.000 kr.
 • Nr. 5, 1219 kvm, 176.000 kr.
 • Nr. 6, 1125 kvm, 165.000 kr.
 • Nr. 7, 1116 kvm, 232.000 kr.
 • Nr. 8, 1024 kvm, 215.000 kr.
 • Nr. 9, 1243 kvm, 255.000 kr.
 • Nr. 10, 1138 kvm, 303.000 kr.
 • Nr. 11, 1135 kvm, 302.000 kr.
 • Nr. 12, 1399 kvm, 365.000 kr.
 • Nr. 13,  816 kvm, 225.000 kr.
 • Nr. 16, 1068 kvm, 286.000 kr.
 • Nr. 18, 1148 kvm, 305.000 kr.

Fakta

 • I prisen er indeholdt tilslutningsbidrag til kloak for så vidt angår afledning af spildevand
 • l prisen er ikke indeholdt tilslutningsbidrag til el, vand og fjernvarme samt udgiften til etablering af anlæg til bortledning af overfladevand

Kontakt

Grundsalg

Borgmesterkontoret

phone96117504

mailkommunen@holstebro.dk

Tekniske oplysninger

Teknik og miljø

phone96117684

mailteknik.miljoe@holstebro.dk

keyboard_arrow_up