Gyllebeholdere

Hvor ofte skal din gyllebeholder have beholderkontrol? Er der krav om gyllealarm? Vil du tage beholder ud af drift?

Kornmark med traktørhjulspor

Beholderkontrol

Alle beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft (med en kapacitet over 100 m³) skal have beholderkontrol mindst hvert 10. år.

Beholdere, som ligger inden for 100 meter fra vandløb og søer over 100 m2 skal dog kontrolleres hvert 5. år og skal have installeret en gyllealarm.

 

Anmod om beholderkontrol

Gyllevogn på marken

Tag beholder ud af drift

Bruger du ikke din beholder længere, kan du tage den ud af drift. Så vil der ikke være et krav om beholderkontrol.

Hvis du tager beholderen ud af drift, skal den tømmes og rengøres. Du skal anmelde, at beholderen er taget ud af drift senest den dato, hvor gyllebeholderen skal have beholderkontrol.

Anmeld beholder ude af drift

 

Ønsker du at tage beholderen i brug igen kræver det, at der udføres beholderkontrol, og du anmelder ibrugtagning til Holstebro Kommune.

Teknik og Miljø

Landbrug

mail Send sikker besked

phone 96117563

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

Hvis du har spørgsmål om landbrug, kontakt venligst Teknik og Miljø ved at bruge "Send sikker besked" knappen.