Klipning af hæk og hegn

 

Sådan er reglerne for hækklipning

Grundejere i såvel by som på land har pligt til at holde beplantning klippet så den ikke vokser ud over fortov, sti og vej.

Det er til stor gene for al færdsel både gående cyklende og kørende, at hækken ikke er klippet så færdslen kan foregå frit og ugeneret.

Lov om offentlige veje jf. lovbekendtgørelse nr. 421 af 25. april 2023, §87 stk. 1 og stk. 2.
Beplantningen skal være sat så langt fra skel, at den kan holdes klippet i skel- linien. Lov om hegn, jf. lovbekendtgørelse nr. 59 af 19. januar 2007, §11, stk. 1

Er du i tvivl om reglerne for beskæring af hække, træer og buske, så er der hjælp at hente. Se blot vores nye film, hvor reglerne bliver skåret helt ind til hækken. 

Klipning i byområde

I byområder er frihøjden over fortov og sti min 2,8 m., og over kørebane min. 4,25 m. Træer skal være klippet, så de ikke dækker for gadebelysningen.

Klipning i byområde - ny

Klipning i landområde

På landet skal man især være opmærksom på, at frihøjden over kørebane og rabat skal være min. 4,25 m.

På landet - ny

Teknik og Miljø

Team Drift

mail Send sikker besked

phone 96117555