Sundhedstilbud

Vi har flere sundhedstilbud til voksne. 
Formålet med sundhedstilbuddene er at fremme din sundhed og forebygge sygdom. 

Sundhedsrådgivning

Samtale om KRAM, Kost, Rygning, Alkohol og Motion

Kost og ernæring

Kostvejledning, sundhedsrådgivning

Fysisk aktivitet

Motionsvejledning, rådgivning

Rygestop

Rygestoprådgivning, rygestoptilbud

Snus-forløb for unge

Lange tænder - Nej tak!

Borgere med demens

For dig, der har ønsker oplysninger 

Senior samtale

Tilbud til borgere over 65 år

Hjerterehabilitering

Et tilbud til dig, der er henvist fra sygehuset

Kræft

Til dig, der er ramt af kræft og ønsker at styrke din sundhed

KOL

Samtale, undervisningsforløb, træning

Diabetes

Diabetesforløb, prædiabetes samt tidligere graviditetsdiabetes.

Knogleskørhed

Informationsmøde

Træning

En målrettet træningsforløb efter henvisning

Kom med ud i naturen

Ønsker du at styrke din trivsel?

Lænderyg

Rådgivning om rygsmerter 

Høreapparater

Brug for hjælp til dit høreapparat

Omsorgstandpleje

For beboere på plejecenter eller daghjem mv.

Socialtandpleje

Er du hjemløs

Kultur i hverdagen

Et forløb i samarbejde med kommunens kulturinstitutioner