Landsbyer

Strategien er forankret i Kommuneplanen som en udmøntning af Planstrategiens
ønske om en balanceret udvikling mellem by og land

Indledning

Holstebro Kommune har siden 2021 arbejdet med landsbyerne. Den overordnede landsbystrategi er en del af Holstebro Kommunes kommuneplan 2021-2033. Læs mere om selve strategien her

I realiseringen af landsbystrategien bliver der for hver enkelt landsby afviklet en introduktion til strategien og skabt et fundament for landsbyens videre arbejde i et tæt samarbejde med Holstebro Kommune. Målet er en indsats tilpasset den enkelte landsby – under hensyntagen til landsbyernes egne ambitioner for udviklingen. 

Flere af landsbyerne i Holstebro har udarbejdet en strategi, hvor kommunen har været inde over, andre har udarbejdet strategier og planer selv. På landsbyernes hjemmesider kan deres strategier og planer ses, se under hver landsby.

Når kommunen hjælper til i processen, er arbejdet nogle gange støttet af en ekstern konsulent. Kommunen eller konsulenten bistår både med at planlægge og facilitere borgermøder, skærpe og systematisere indsatsområder, initiativer mv, sikre fremdrift og skrive strategien hvis der er behov for det. Men det er landsbyen selv, der skal være den primære drivkraft, for dermed opnås den bedste forankring.  

Find inspirationsmateriale til udarbejdelse af en strategi i vores how-to-guide

Billede lånt af Skave Borgerforening

Borbjerg og Hvam er to sammenhængende landsbyer, der ligger ca. 10 kilometer fra Holstebro. De er omgivet af en flot og attraktiv natur med mange oplevelsesmuligheder. Byerne, Borbjerg-Hvam, har et aktivt idræt- og foreningsliv samt skole, daginstitutioner og dagligvarehandel der dækker lokalbefolkningens daglige behov.

Borbjerg-Hvam har udarbejdet en landsbystrategi som kan findes her

Bur ligger 12 km vest for Holstebro og er tæt på motorvejen.

Bur er et selvstændigt landsbysamfund i den vestlige del af kommunen. Bur ligger tæt på Storåen mellem Holstebro og Vemb med gode trafikale forhold med trinbræt og cykelsti til Vemb.

I Bur findes der Børnehuset Krudttønden, kirke, Bur forsamlingshus, aktivitetsforening, arbejdspladser og diverse erhvervsdrivende.

Bur har udarbejdet en landsbystrategi som kan findes her

Ejsing ligger i den nordligste del af Holstebro kommune mod Limfjorden og ca. 12 km nordøst for Struer. Ejsing er et selvstændigt landsbysamfund i den nordlige del af kommunen. Lokalområdet omkring Ejsing er præget af beliggenheden ved Venø Bugt og Geddal Enge. Mange steder er der udsigter over landskabet og Venø Bugt.

I Ejsing findes der en landsbykirke, mindre erhverv, sportshal og boldbaner og områder med bl.a. søer, moser, enge, strandenge med fuglereservat og en badestrand.

Handbjerg ligger knap 5 km fra Vinderup og op ad Struer kommunes grænse.

Handbjerg er et selvstændigt landsbysamfund i den nordlige del af kommunen. Den nordlige del af Handbjerg, tæt ved Limfjorden består af et ældre sommerhusområde og Handbjerg Marina med plads til 400 både. Mod sydøst, på begge sider af jernbanen og Struervej, er der primært boligområder.

Herrup ligger 22 km nordøst for Holstebro og 13 km sydøst for Vinderup. Herrup er et selvstændigt og moderne landsbysamfund i den østlige del af kommunen.

Herrup er omgivet af naturskønne områder. Mod syd ligger Sølandskabet Hjerl Hede, og tæt ved byen finder man Stubbergård Sø. Desuden ligger Herrup nord for Feldborg Plantage, som er et skovområde med gode muligheder for friluftsliv og rekreation. Vejforbindelsen til Holstebro by er også god, hvilket gør det nemt at komme til og fra byen.

Sammen med Bjergby danner Herrup et aktivt landsbyfællesskab, hvor lokale beboere samarbejder om at skabe et levende og attraktivt miljø for alle.

Se mere om Herrup her

Hogager ligger 16 km. øst for Holstebro. Landsbyen ligger syd for Nordre Feldborg Plantage, der er et af de større rekreative skovområder i kommunen.

I Hogager findes en kirke, mindre erhverv og et nyligt opført fælleshus. Med en afstand på ca. 1,5 km fra Hogager og Skave finder man ”Tinkerdal” besøgssted. Hogager samarbejder med Skave og deler hjemmeside. 

Hogager har fået udarbejdet en udviklingsstrategi som kan findes her  

Husby ligger syd for Nissum Fjord og op til Husby Klitplantage.

Husby ligger op ad den store Husby Klitplantage og tæt på Vesterhavet og Nissum Fjord. Umiddelbart vest for Husby ligger et stort sommerhusområde, Vester Husby, med karakteristiske stråtækte sommerhuse. I Husby findes en kirke og en efterskole. 

Idom og Råsted ligger 9 km. Sydvest for Holstebro og 13 km. nordøst for Ulfborg.

I byen er der i dag Kulturcentret "Plexus", der foruden kulturfaciliteterne, indeholder idrætshal og daginstitution. Der er ligeledes en skole og en kirke i området. Plexus er et fælles kraftcenter for Idom og Råsted, der er med til at forene de to landsbyers eksisterende faciliteter ét sted.

Idom-Råsted har vundet landsbypris i 2009 og 2019.

Idom-Råsted har i 2019 lavet en visionsplan der kan findes her

Mogenstrup ligger 13 km. øst for Vinderup. Mogenstrup har et fælleshus og i samarbejde med Sevel deler de om at have sportsfaciliteter. Se mere om Mogenstrup her

Naur-Sir, Krunderup er et klyngelandsbyfællesskab med et aktivt idræt- og foreningsliv,  skole, daginstitutioner. På grund af den tætte beliggenhed nord for Holstebro by,  er Naur, Sir og Krunderup kendt som et attraktivt bosætningsområde for børnefamilier. De har for nyligt opført et outdoor forsamlingshus beliggende i forbindelse med Sir-lyngbjergcenteret.

Sir Lyngbjerg plantage er beliggende nord for Krunderup  og er et folkeligt samlingssted fra 1860erne, ligesom der er stisystemer og kuperet terræn.

Naur, Sir og Krunderup har opstartet en strategi, men ikke offentliggjort den, se dog anden info om landsbyen her 

Nr. Felding ligger ca. 5 km syd for Holstebro og er er et selvstændigt landsbysamfund med et aktivt idræt- og foreningsliv, skole, daginstitutioner og dagligvarehandel. Nr. Felding ligger i den østlige del af Skovbjerg Bakkeø. Syd og vest for byen løber Gryde Å med udstrakte eng- og hedearealer omkring på strækningen ned mod Storåen. Øst for byen løber Felding Bæk, der har udløb i Vegen å. 

Nr. Felding har ikke udarbejdet en lokalstrategi, se dog anden info her

Ryde og Stendis er et klyngelandsbyfællesskab med aktivt idræt- og foreningsliv, friskole, og daginstitution. Ryde er beliggende ca. 10 kilometer fra Holstebro og ca. 6 km fra Vinderup. 

Ryde har med Stendis og Handbjerg et samarbejde omkring deres hjemmeside, som kan ses her

Sdr. Nissum er et selvstændigt landsbysamfund beliggende , placeret på den sydlige side af Nissum Fjord og tæt på Husby plantage.. Sdr. Nissum er præget af de mange sommerhuse ved Bjerghuse, Fjand og Nørhede. En lille landsby med kort afstand til naturen og en aktivt foreningsliv.

Sdr. Nissum har udarbejdet en strategi der kan findes her

Sevel ligger ca. 21 km. øst for Holstebro og 13 km. fra Vinderup. Sevel er et selvstændigt bysamfund med idræt- og foreningsliv,  skole, daginstitution og dagligvarehandel. Der er gå afstand til mange naturområder som bland andet er Stubbegård Sø, Hjerl Hede, Gjæven smeltevandsdalen.

Sevel har fået udarbejdet et konceptkatalog som kan findes her

Skave ligger ca. 12 km øst for Holstebro og har et aktivt idræt- og foreningsliv,  skole, daginstitutioner og dagligvarehandel. Skave & Omegns Multihus med idrætshal, multisal, festsal og café danner perfekte rammer for foreningerne. Rundt om Skave er der skøn natur og mange muligheder for udendørs aktiviteter og gåture, bl.a. på Tinkerdal Besøgssted.

Skave blev årets landsby i 2024.

Skave har lavet en strategi som kan findes her

Staby ligger ca 27 km. sydvest for Holstebro og er beliggende nær Vesterhavet og Nissum Fjord samt nær Husby Sø og Nørresø. Staby er et selvstændigt bysamfund med idræt- og foreningsliv,  skole, daginstitution og dagligvarehandel.

Staby har ikke udarbejdet en lokalstrategi, se dog anden info her

Thorsminde ligger ca. 45 km. vest for Holstebro ud mod vestkysten.

Thorsminde er den eneste (erhvervs)havneby i Holstebro Kommune. Byen er geografisk set isoleret fra resten af kommunen midt på en tynd landtange mellem Vesterhavet og Nissum Fjord. Den unikke placering betyder, at Thorsminde præges af den smukke, men også barske natur som kendetegner Vestkysten. Mange huse i Thorsminde bebos store dele af året af turister.

Som led i den grønne omstilling af Danmark, besluttede Folketinget i forbindelse med Energiaftalen i 2018, at opføre tre nye havvindmølleparker frem mod 2030. Den første af disse havvindmølleparker, Thor Havvindmøllepark, placeres 20 km ud for kysten ved Thorsminde.

Thorsminde har ikke udarbejdet en lokalstrategi, men en masterplan for havneområdet, se mere her

Tvis ligger ca. 10 km. øst for Holstebro og ligger tæt på motorvejen mod syd. Tvis er et selvstændigt bysamfund i vækst med mange lokale arbejdspladser i erhvervsområder syd og vest i Tvis. Med sin aktivt idræt- og foreningsliv,  skole, daginstitutioner, dagligvarehandel og centerområde, Tvis er blevet kendt som en attraktiv bosætningsby for børnefamilier.

I Tvis finder du et blomstrende erhvervsliv. Vi har lokale tømrerfirmaer, store internationale koncerner, pizzaria, købmand og iværksættere som skal prøve deres drøm af.

Tvis har lavet en lokalstrategi som kan findes her

Ulfborg Kirkeby ligger ca. 20 km. vest for Holstebro og 4 km. nord for Ulfborg. Byen har klubhus og sportsplads, samt et forsamlingshus.

Ulfborg Kirkeby har ikke udarbejdet en lokalstrategi med der kan findes mere info her

Vemb ligger ca. 20 km. vest for Holstebro og er et selvstændigt bysamfund med et aktivt idræt- og foreningsliv, skole, daginstitutioner og dagligvarehandel. Vemb ligger 17 km fra kysten hvor også herregården Nørre Vosborg er beliggende.

Vemb har opstartet en strategi, men ikke offentliggjort den, se dog anden info om landsbyen her

Teknik og Miljø

Team Plan

mail Send sikker besked

phone 96117558

Kirkestræde 11
7500 Holstebro