SSP

  • Print
  • Forstør tekst

Børn, unge og familie

Sidst opdateret 22. april 2020
af Peter Høgsberg

SSP er et samarbejde mellem Skole, Socialvæsen og Politiet.

Vores formål er at forebygge, at kriminalitet og misbrug opstår og udvikler sig blandt børn og unge (6 – 24 år) samt opbygge et lokalt netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børn og unges dagligdag. 

SSP i Holstebro Kommune kan hjælpe eller rådgive om følgende emner: 

  • Kriminalitetsforebyggelse generelt
  • Rådgivning til forældre
  • Rådgivning til børn og unge
  • Hjælp til forebyggende arrangementer for børn og unge i folkeskolen og ungdomsuddannelser (foredragsholdere – ideer til undervisningsemner)
  • Hjælp til forebyggende forældrearrangementer (foredrag og ideer til forældrearrangementer)
  • Mistrivsel-misbrug generelt

Læseplanen "Veje til det gode liv" kan fås i en PDF-udgave ved henvendelse til SSP og fritidskoordinator, Marlene Bjørner Damgaard på mail: sspmd@holstebro.dk

Kontakt

Hvis du har problemer med kammerater, skolen, misbrug eller dine forældre, kan du kontakte SSP. Du kan også henvende dig hvis du er bekymret for en kammerat.
Hvis du som forældre er bekymret for dit barn eller andre børn og unge du har kontakt til, så kan du også kontakte SSP. 

Vi behøver ikke at kende dit navn for at hjælpe dig - du kan altid henvende dig anonymt. Du kan henvende dig til nedenstående personer for at få råd og hjælp.  
 

Ved bekymring ang. radikalisering. Kontakt SSP og fritidskoordinator Marlene Bjørner Damgaard, 2097 1359


Har du formodning om misbrug og ønsker hjælp og rådgivning, så kontakt Center for Rusmiddel og Forebyggelse:

Du kan også kontakte Midt – og Vestjyllands Politi tlf. 114.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 22. april 2020 af Peter Høgsberg