Storparceller i Holstebro Kommune

Beskyttelse af vores fælles drikkevand

Er den grund, du ønsker at købe omfattet af Holstebro Kommunes indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, vil der i forbindelse med et salg blive tinglyst et forbud mod brug af pesticider på grunden. 
Ønsker du at vide, om grunden er omfattet af denne beskyttelse af vores fælles drikkevand kan du kontakte kommunens tekniske forvaltning på tm@holstebro.dk, Att. Grundvand.